ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สำหรับ Intel® Server Board S4600LH, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LH2 และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LT2 ตระกูล

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000007006

18/09/2017

ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ (TPS) ให้ข้อมูลเฉพาะของบอร์ดที่มีรายละเอียดคุณสมบัติการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูง Intel® Server Board ของ S4600LH ตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LH2 ตระกูลและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LT2 ตระกูล

Intel® Server Board S4600LH ตระกูลและ
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LH2/R2000LT2 ตระกูล
ตระกูล S4600LH Intel® Server Boardข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาดไฟล์: ๔,๔๗๔ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐
ตระกูล R2000LH2 ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล R2000LT2 ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
ขนาดไฟล์: ๓,๓๑๒ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐
ตระกูล R2000LH2 ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ตระกูล R2000LT2 ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
อัพเดทข้อมูลจำเพาะรายเดือนicon
ขนาดไฟล์: ๑๖๕ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*