หน่วยความจําระบบของบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCL

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006986

28/06/2021

 

คุณสมบัติหน่วยความจําระบบ
บอร์ดมีซ็อกเก็ต DIMM สองซ็อกเก็ตและสนับสนุนคุณสมบัติหน่วยความจําดังต่อไปนี้:

  • DDR2 SDRAM DIMM 1.8 V (เท่านั้น) พร้อมหน้าสัมผัสที่เคลือบทอง
  • ไม่รองรับ DIMM แบบด้านเดียวหรือสองหน้าแบบไม่มีสายต่อที่มีข้อจํากัดต่อไปนี้: ไม่รองรับ DIMM แบบสองด้านกับองค์กร x16
  • หน่วยความจําระบบรวมทั้งหมดสูงสุด 4 GB
  • หน่วยความจําระบบทั้งหมดขั้นต่่า: 128 MB
  • DIMM ที่ไม่ใช่ ECC
  • การตรวจจับตัวตนแบบอนุกรม
  • DDR2 667, DDR2 533 หรือ DDR2 400 MHz SDRAM DIMM
หมาย เหตุ
  • ถอดการ์ดแสดงผล PCI Express* x16 ออกก่อนติดตั้งหรืออัปเกรดหน่วยความจําเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกับกลไกการเก็บรักษาหน่วยความจํา
  • เพื่อให้เป็นไปตามข้อจําเพาะของหน่วยความจํา DDR SDRAM ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรบรรจุบอร์ดด้วย DIMM ที่รองรับโครงสร้างข้อมูล Serial Presence Detect (SPD) ซึ่งจะช่วยให้ BIOS สามารถอ่านข้อมูล SPD และตั้งโปรแกรมชิปเซ็ตเพื่อกําหนดการตั้งค่าหน่วยความจําอย่างถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด หากติดตั้งหน่วยความจําที่ไม่ใช่ SPD แล้ว BIOS จะพยายามกําหนดการตั้งค่าหน่วยความจําอย่างถูกต้อง แต่อาจได้รับผลกระทบด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ หรือ DIMM อาจไม่สามารถตอบสนองได้ภายใต้ความถี่ที่กําหนด

 

การกําหนดค่า DIMM ที่รองรับ
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการกําหนดค่า DIMM ที่รองรับ

ความจุ DIMMการกําหนดค่า (หมายเหตุ)ความหนาแน่นของ SDRAMSDRAM Organization Front-side/Back-sideจํานวนอุปกรณ์ SDRAM
ขนาด 128 MBSs256 Mbit16 M x 16/ว่าง4
ขนาด 256 MBSs256 Mbit32 M x 8/ว่าง8
ขนาด 256 MBSs512 Mbit32 M x 16/ว่าง4
ขนาด 512 MBDs256 Mbit32 M x 8/32 M x 816
ขนาด 512 MBSs512 Mbit64 M x 8/ว่าง8
ขนาด 512 MBSs1 Gbit64 M x 16/ว่าง4
ขนาด 1024 MBDs512 Mbit64 M x 8/64 M x 816
ขนาด 1024 MBSs1 Gbit128 M x 8/ว่าง8
2048 MBDs1 Gbit128 M x 8/128 M x 816

 

หมาย เหตุในคอลัมน์ที่สอง DS หมายถึงโมดูลหน่วยความจําแบบสองหน้า (มีสองแถวของ SDRAM) และ SS หมายถึงโมดูลหน่วยความจําแบบด้านเดียว (มีหนึ่งแถวของ SDRAM)

 

ไม่ว่าจะใช้ DIMM ประเภทใด ความถี่ของหน่วยความจําจะเท่ากับหรือน้อยกว่าความถี่บัสระบบของโปรเซสเซอร์ ตัวอย่างเช่น หากมีการใช้หน่วยความจํา DDR2 667 กับโปรเซสเซอร์ความถี่บัสระบบ 533 MHz หน่วยความจําจะใช้งานได้ที่ 533 MHz ตารางด้านล่างแสดงรายการความถี่ของหน่วยความจําขณะใช้งานตามการผสมผสานของ DIMM และโปรเซสเซอร์

ประเภท DIMMความถี่บัสระบบโปรเซสเซอร์ความถี่ของหน่วยความจําที่ได้
DDR2 400533 MHz400 MHz
DDR2 400800 MHz400 MHz
DDR2 4001066 MHz400 MHz
DDR2 533533 MHz533 MHz
DDR2 533800 MHz533 MHz
DDR2 5331066 MHz533 MHz
DDR2 667533 MHz533 MHz
DDR2 667800 MHz667 MHz
DDR2 6671066 MHz667 MHz

 

หน่วยความจําที่ผ่านการทดสอบ

หน่วยความจําที่ทดสอบโดยบุคคลที่สามเกิดขึ้นตามที่ผู้จัดซื้อหน่วยความจําร้องขอ และทดสอบที่บ้านหน่วยความจําอิสระ ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Intel - Computer Memory Test Labs (CMTL)