อะไหล่รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LH2 และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000LT2

เอกสาร

รหัสผลิตภัณฑ์และอะไหล่

000006978

13/07/2017

รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าicon
คำแนะนำนี้แสดงรายการข้อมูลการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมและรหัสการสั่งอะไหล่สำรองสำหรับตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000LH2 และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล R2000LT2

ขนาดไฟล์: ๖๗๘ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*