ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ SS4000 ทางเทคนิค Intel® Entry Storage System-E

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006974

24/10/2017

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเหล่านี้อธิบายถึงคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงสำหรับ Intel® Entry Storage System SS4000 บทต่างๆประกอบด้วย:

  • คุณสมบัติของระบบ
  • ระบบย่อยพลังงาน
  • พัดลมระบายความร้อนของระบบ
  • ช่องใส่แชสซี
  • ระบบเชื่อม
  • ข้อกำหนดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ขีดจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
สำหรับระบบที่ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชัน๑.๐ (รุ่นแรก)

ชื่อไฟล์: SS4000E_TPS_12. pdf
ขนาดไฟล์: ๘๓๐ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
สำหรับระบบที่ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น๑.๑หรือใหม่กว่า มีข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมพัดลมใหม่ในเฟิร์มแวร์๑.๑และการอัปเดตข้อมูลจำเพาะเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ใหม่

ชื่อไฟล์: SS4000E_TPS_13. pdf
ขนาดไฟล์: ๘๓๐ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*