หน่วยความจําระบบของบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D525MW

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006965

28/06/2021

เนื้อหา:

คุณสมบัติหน่วยความจําระบบ
บอร์ดมีซ็อกเก็ต DDR3 SO-DIMM แบบ 204 พิน 2 ตัวและรองรับคุณสมบัติหน่วยความจําต่อไปนี้:

  • DDR3 SDRAM SO-DIMM พร้อมหน้าสัมผัสที่เคลือบด้วยทอง
  • DIMM แบบด้านเดียวหรือด้านเดียวแบบไม่ต่อด้าน
  • หน่วยความจําระบบรวมทั้งหมดสูงสุด 4 GB
  • หน่วยความจําระบบทั้งหมดขั้นต่่า: 256 MB
  • DIMM ที่ไม่ใช่ ECC
  • การตรวจจับตัวตนแบบอนุกรม
  • DDR3 800 MHz, DDR3 1066 MHz, และ DDR3 1333 MHz SO-DIMM (DDR3 1066 MHz และ DDR3 1333 MHz หน่วยความจํารันที่ 800 MHz)

เนื่องจากข้อควบคุมด้านความร้อนที่ระบายความร้อนด้วยพาสซีฟ หน่วยความจําระบบต้องมีการจัดอันดับอุณหภูมิที่ใช้งานได้ที่ 85°C

บอร์ดได้รับการออกแบบมาเพื่อระบายความร้อนแบบพาสซีฟในแชสซีที่ได้รับการออกแบบมาอย่างถูกวิธี แนะนาให้ใส่ที่ช่องระบายอากาศของแชสซีเหนือพื้นที่หน่วยความจําระบบเพื่อประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูงสุด

เพื่อให้เป็นไปตามข้อจําเพาะของหน่วยความจํา Intel SDRAM ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ควรบรรจุบอร์ดด้วย DIMM ที่รองรับโครงสร้างข้อมูลแบบ Serial Presence Detect (SPD) หากโมดูลหน่วยความจําของคุณไม่รองรับ SPD คุณจะเห็นการแจ้งเตือนซึ่งมีผลบนหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง BIOS จะพยายามกําหนดค่าตัวควบคุมหน่วยความจําเพื่อให้การดําเนินการตามปกติ

การกําหนดค่าหน่วยความจําที่รองรับ

ความจุ DIMMตั้ง ค่า คอน ฟิกความหนาแน่นของ SDRAMSDRAM Organization Front-side/Back-sideจํานวนอุปกรณ์ SDRAM
ขนาด 1 GBสองด้าน1 Gbit64 M x 16 / 64 M x 168
ขนาด 1 GBด้านเดียว1 Gbit128 M x 8 / ว่าง8
ขนาด 2 GBสองด้าน2 Gbit128 M x 16 / 128 M x 168
ขนาด 2 GBด้านเดียว2 Gbit256 M x 8 / ว่าง8

 

หน่วยความจําที่ผ่านการทดสอบ

Computer Memory Test Labs* (CMTL) ทดสอบหน่วยความจําของบริษัทอื่นเพื่อความเข้ากันได้กับบอร์ด Intel ตามที่ผู้ผลิตหน่วยความจําร้องขอ