โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D925XCV

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006950

30/09/2019

Intel® Desktop Board D925XCV สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่ได้รับอาจมีข้อกำหนดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

ตระกูลโปรเซสเซอร์หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2ขนาดแคช L3เวอร์ชั่น BIOS
Intel® Pentium®4
รุ่นสุดขั้ว
 ๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KB2 MB๐๑๘๓หรือมากกว่า
Intel® Pentium®4660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB ๐๔๐๔หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB ๐๔๐๔หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB ๐๔๐๔หรือมากกว่า
630๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB ๐๔๐๔หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๓๓๘หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๓๓๘หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๑๘๓หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๓๓๘หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๑๘๓หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๓๓๘หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๑๘๓หรือมากกว่า
529 j๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๓๓๘หรือมากกว่า
530๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๑๘๓หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๓๓๘หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB ๐๑๘๓หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่ลดลงอย่างไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด