ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Entry Storage System SS4200-E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006947

21/07/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้อธิบายถึงคอมโพเนนต์ฮาร์ดแวร์ของ Intel® Entry Storage System SS4200 บทต่างๆประกอบด้วย:

  • คุณสมบัติของระบบ
  • ระบบย่อยพลังงาน
  • พัดลมระบายความร้อนของระบบ
  • แอสเซสเซมบลีการกักเก็บฮาร์ดดิสก์
  • ระบบเชื่อม
  • ข้อกำหนดและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ขีดจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์: ๙๙๒ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*