อะไหล่ รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000006940

13/07/2017

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริม และคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
เอกสารนี้ระบุข้อมูลการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ และรหัสการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริมและอะไหล่

ชื่อไฟล์: P4000_CG_R2_3.pdf
ขนาด: 1,450 KB
วันที่: กรกฎาคม 2014
การปรับปรุงแก้ไข: 2.3

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF