ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูล S5500BC Intel® Server Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006938

14/02/2020

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเหล่านี้อธิบายถึงคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงสำหรับตระกูล Intel® Server Board S5500BC

Intel® Server Board S5500BC

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๓,๕๔๘ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๑

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑,๗๑๖ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๑

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDP

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๑,๔๕๙ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ
เอกสารนี้ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะ, errata, และการแก้ไขสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Intel ดังต่อไปนี้:

  • Intel® Server Board S5500BC
  • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1630BC
  • ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5650BCDP

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๓๙๐ KB
วันที่: Sep ๒๐๑๑

รายการที่แสดงอยู่ในเอกสารนี้จะไม่มีผลกับการอัพเดทข้อมูลรายเดือนหรือมีการใช้งานรอบจะมีการระบุข้อมูล มิฉะนั้นให้ถือว่าโปรเซสเซอร์ errata ใดๆสำหรับเส้นตรงที่กำหนดจะมีผลบังคับใช้กับการแก้ไขบอร์ด (PBA) ที่พิมพ์ออกมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการก้าวนั้น