โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GVWB

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006932

30/09/2019

Intel® Desktop Board D915GVWB สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่ได้รับอาจมีข้อกำหนดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

 

Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ Extreme Edition สุดขั้ว4

ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๓๘๘หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๘๘หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๘๘หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๘๘หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๘๘หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๘๑๓หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๓๘๘หรือมากกว่า
506๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๓๘๘หรือมากกว่า
505๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๓๘๘หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๓๘๘หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๓๘๘หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๓๘๘หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๓๘๘หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๓๘๘หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๓๘๘หรือมากกว่า
326๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๓๘๘หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๓๘๘หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด