คู่มือผู้ใช้สำหรับตระกูล S3420GP Intel® Server Board

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000006926

03/06/2020

หมาย เหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ตระกูล INTEL® SERVER BOARD S3420GP

คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ LX, LC และ V (PDF)icon
การแก้ไขปัญหาการอัปเกรดและการซ่อมแซมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S3420GPLC, S3420GPLX และ S3420GPV

ขนาด: ๒.๕๘ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๐

คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับ RX (PDF)icon
การแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซม Intel® Server Board S3420GPRX

ขนาด: ๒.๒๓ MB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*