คู่มือการออกแบบสำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Duo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006919

13/09/2017

Intel® Core™โปรเซสเซอร์ E8000 และซีรีส์ E7000 2 Duo และ Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ซีรีส์ E5000icon
ชื่อไฟล์: 318734
ขนาด: ๓.๔๐ MB
วันที่: มกราคม๒๐๐๙

Intel® Core™โปรเซสเซอร์ 2 Duo โปรเซสเซอร์ intel® Pentium®และโปรเซสเซอร์ intel® Celeron®icon
ชื่อไฟล์: 317804
ขนาด: ๓.๗๖ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๘

Intel® Core™โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป 2 Duo, โปรเซสเซอร์ intel® Pentium®, และ intel® Pentium®4โปรเซสเซอร์6x1 ลำดับicon
ชื่อไฟล์: 313685
ขนาด: ๓.๙๘ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๘

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*