อะไหล่, รายการชิ้นส่วน, และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000 S2

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000006886

09/10/2017

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริม และคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
คู่มือนี้กล่าวครอบคลุมถึงส่วนประกอบที่ต้องใช้กำหนดค่า Intel® Storage System ตระกูล JBOD2000 S2 ดูคู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Storage System JBOD2000 S3 ด้วย

 

ขนาด: 1.1 MB
วันที่: พฤศจิกายน 2015
การปรับปรุงแก้ไข: 1.07

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*