แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PXE

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006879

10/04/2023

ต่อไปนี้คือรายชื่อแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ PXE จากผู้ผลิตรายอื่นที่เราทราบในปัจจุบัน รายการนี้จัดทําขึ้นเพื่อความสะดวกของลูกค้า และไม่ถือเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในที่นี้

ผลิต เซิร์ฟเวอร์การบูต PXE
เทคโนโลยี Argon Argon Client Management Services*
บูท ix BootManage*
คอมพิวเตอร์ Associates Unicenter* TNG v2.2, แอป Framework AimIT*, ShipIT*
Ibm LANClient Control Manager (LCCM) v 2.5.1
Windows 2000*
Windows Server 2003*
บริการติดตั้งจากระยะไกล
Windows Server 2003* SP2
Windows Server 2008*
Windows Server 2012*
Windows Server 2016*
Windows Server 2019*
บริการการปรับใช้ Windows
RedHat - Linux* v6.1 (เซิร์ฟเวอร์ PXE ที่รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ)
Novell - SUSE Linux Enterprise Server* เซิร์ฟเวอร์ Linux* PXE

โซลูชัน PXE

  • CA - Unicenter* ซึ่งเป็นแพ็คเกจเครือข่ายที่สมบูรณ์ รวมถึงการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่
  • Red Hat* 6.1 - เซิร์ฟเวอร์ PXE ในตัวสําหรับการปรับใช้ไคลเอนต์ Linux*
  • SUSE Linux Enterprise Server* - รองรับเซิร์ฟเวอร์ Linux PXE