โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PVS

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006878

30/09/2019

Intel® Desktop Board D945PVS สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่ได้รับอาจมีข้อกำหนดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ สตริงอักขระ5ตัวนี้ (ตัวอย่างเช่น: SL36W หรือ XL2XL) จะถูกพิมพ์บนโปรเซสเซอร์และใช้เพื่อระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้บนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

เลือกตระกูลโปรเซสเซอร์ของคุณ:

โปรเซสเซอร์ intel Pentium D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
๙๖๐
(SL9AP & SL9K7 เท่านั้น)
๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๙๖หรือมากกว่า
๙๕๐
(SL94P & SL9K8 เท่านั้น)
๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๙๖หรือมากกว่า
๙๔๕
(เฉพาะ SL9QQ sSpec เท่านั้น)
๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4MB๐๐๙๖หรือมากกว่า
940๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
๙๒๕
(SL9D9 & SL9KA เท่านั้น)
3 GHz๘๐๐ MHz4MB๐๐๙๖หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
915๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
805๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ intel Pentium 4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
672๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
662๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
519K๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
519๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
517๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
516๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
515๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
506๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
505J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
505๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0028หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ intel Celeron D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
356๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า
355๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
352๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า
351๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
341๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
340๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
335๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
331๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
330๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
326๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
325๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
320๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด