โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865PERL

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006861

28/01/2020

Intel® Desktop Board D865PERL สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต mPGA478 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

ตระกูลโปรเซสเซอร์หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOSหมาย เหตุ
Intel® Pentium®4
รุ่นสุดขั้ว
N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KB
2 MB (L3)
P13 หรือมากกว่าการปรับปรุงบอร์ดต่อไปนี้ (หมายเลข AA) รองรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้:

C27650-209 หรือใหม่กว่า
C27646-210 หรือใหม่กว่า
C26719-211 หรือใหม่กว่า
C27648-208 หรือใหม่กว่า
C40926-202 หรือใหม่กว่า

ดูราย หมายเหตุการปรับปรุงบอร์ดด้านล่าง สำหรับคำอธิบาย
N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KB
2 MB (L3)
P13 หรือมากกว่า
Intel® Pentium®4N/A3.40 e GHz๘๐๐ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A3.20 e GHz๘๐๐ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A3E GHz๘๐๐ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A2.80 e GHz๘๐๐ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A2.80 a GHz๕๓๓ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A2.40 a GHz๕๓๓ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP13 หรือมากกว่าการปรับปรุงบอร์ดทั้งหมดสนับสนุนโปรเซสเซอร์เหล่านี้
N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A3 GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A2.80 c GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A2.60 c GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A2.40 c GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A2.40 b GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A2A GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A1.80 a GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
N/A1.60 a GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP04 หรือมากกว่า
Intel® Celeron® D345๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP21 หรือมากกว่า

การปรับปรุงบอร์ดต่อไปนี้ (หมายเลข AA) รองรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้:

C27650-209 หรือใหม่กว่า
C27646-210 หรือใหม่กว่า
C26719-211 หรือใหม่กว่า
C27648-208 หรือใหม่กว่า
C40926-202 หรือใหม่กว่า

ดูราย หมายเหตุการปรับปรุงบอร์ดด้านล่าง สำหรับคำอธิบาย
340๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP21 หรือมากกว่า
335๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
330๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
325๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
320๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
315๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
Intel® Celeron®N/A๒.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP09 หรือมากกว่าการปรับปรุงบอร์ดทั้งหมดสนับสนุนโปรเซสเซอร์เหล่านี้
N/A๒.๗๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP09 หรือมากกว่า
N/A๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP09 หรือมากกว่า
N/A๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP09 หรือมากกว่า
N/A๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP09 หรือมากกว่า
N/A๒.๓๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP04 หรือมากกว่า
N/A๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP04 หรือมากกว่า
N/A๒.๑๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP04 หรือมากกว่า
N/A๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP04 หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
caution icon
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด

 

หมาย เหตุฉบับที่ปรับปรุงบอร์ด:

ป้ายชื่อบาร์โค้ดขนาดเล็กคล้ายกับแผนภาพที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้สามารถพบได้บนด้านส่วนประกอบของบอร์ดเดสก์ท็อป หมายเลขต่อไปนี้ตัวอักษร "AA" สามารถช่วยระบุชนิดและเวอร์ชันของบอร์ดเดสก์ทอปของคุณได้ AA ประกอบด้วยหมายเลขหลัก6หลักและหมายเลข dash 3 หลัก (หมายเลข3ตัวต่อไปนี้คือ "-"

คำแถลง "... หรือหลังจากนั้น "หมายถึงหมายเลข dash ของ AA (หมายเลขสามตัวต่อไปนี้คือ"-") หากหมายเลขนี้มีค่ามากกว่าหมายเลขที่ระบุไว้ในตารางบอร์ดจะสนับสนุนโปรเซสเซอร์ที่เกี่ยวข้อง

หากหมายเลขหลัก6หลักของคุณไม่อยู่ในตารางโปรดติดต่อผู้ผลิตระบบของคุณเพื่อขอข้อมูลการสนับสนุนโปรเซสเซอร์

6 digit main number