โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945PSN

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006852

30/09/2019

Intel® Desktop Board D945PSN สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดจะมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับโดยการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

ตระกูลโปรเซสเซอร์หมายเลขโปรเซสเซอร์หมายเลข sSpecความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
Intel® Pentium® D960SL9AP และ SL9K7 เท่านั้น๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๙๖หรือมากกว่า
950SL94P และ SL9K8 เท่านั้น๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๙๖หรือมากกว่า
945SL9QQ เท่านั้น๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๙๖หรือมากกว่า
940N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
930N/A3 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
925SL9D9 และ SL9KA เท่านั้น3 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๙๖หรือมากกว่า
920N/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๖๕หรือมากกว่า
915N/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
840N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
830N/A3 GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
820N/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
805N/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
Intel® Pentium®4672N/A๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
670N/A๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
662N/A๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
661N/A๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
660N/A๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
651N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
650N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
641N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
640N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
631N/A3 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
630N/A3 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
620N/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
571N/A๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
570JN/A๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
561N/A๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
560JN/A๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
560N/A๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
551N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
550JN/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
550N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
541N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
540JN/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
540N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
531N/A๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
529 jN/A3 GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
530N/A3 GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
524N/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๗๗หรือมากกว่า
521N/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
520JN/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
520N/A๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
520N/A๒.๘๐ GHz๘๕๓๓ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
519KN/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
519N/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
517N/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
516N/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
515N/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
511N/A๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
506N/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๐๕๗หรือมากกว่า
505JN/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
505N/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB0028หรือมากกว่า
Intel® Celeron® D356N/A๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า
355N/A๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
352N/A๓.๒ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KB๐๐๗๗หรือมากกว่า
351N/A๓.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
346N/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
345JN/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
341N/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
340 jN/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
340N/A๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
336N/A๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
335 jN/A๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
335N/A๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
331N/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
330JN/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
330N/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
326N/A๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๐๕๗หรือมากกว่า
325 jN/A๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
325N/A๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า
320N/A๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB0028หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด