ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Server Board S2400SC, ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2000SC และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูลผลิตภัณฑ์ P4000SC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006845

08/09/2017

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อธิบายถึงคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงของ Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® เอกสารอัพเดตข้อมูลจำเพาะ:

  • เปลี่ยน แปลง
  • คำ อธิบาย
  • Errata
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Intel® Server Board
S2400SCข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาด: ๕.๗๖ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐
P4000SCข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาด: ๔.๖๑ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐
R2000SCข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ขนาด: ๓.๕๕ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๐

S2400SC
P4000SC
R2000SC

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๒๔๗ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*