คู่มือสร้าง BSP สำหรับใช้กับแหล่งแพคเกจการสนับสนุนบอร์ดสำหรับ Intel® Quark™ SoC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006838

05/12/2017

Intel® Quark™แพคเกจการสนับสนุนบอร์ด SoC X1000 ที่สร้างคู่มือ (PDF) icon

มีเอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาของแพคเกจการสนับสนุนบอร์ดสำหรับ Intel® Quark™ SoC

ชื่อไฟล์: Quark_BSPBuildGuide_329687_001. pdf
ขนาดไฟล์: ๖๖๔ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๓
ฉบับปรับปรุง: 001

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*