ข้อมูลทั่วไปและการแก้ไขปัญหาสำหรับ Intel® Remote Wake Technology

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006817

10/02/2020

Intel® Remote Wake Technology (Intel® RWT) ทำให้คอมพิวเตอร์ที่บ้านของคุณได้รับการปลุกระยะไกลจากโหมด sleep ที่ประหยัดพลังงานโดยการเปิดใช้งานโปรแกรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลทั่วไป

แก้ไข ปัญหา


ข้อมูลทั่วไป

วิธีการทำงานของ Intel RWT

เมื่อคุณตั้งค่าโปรแกรมหรือบริการที่เปิดใช้งาน Intel RWT คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใช้ Intel RWT เมื่อคุณเปิดใช้งาน Intel RWT คุณสามารถใช้โปรแกรมหรือบริการเพื่อปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณจากโหมดสลีป

ในขณะที่อยู่นอกบ้านของคุณด้วยโปรแกรม Intel RWT ที่ใช้งานได้คุณสามารถปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อพีซีหมดลงคุณสามารถเข้าถึงภาพถ่ายเพลงภาพยนตร์และเอกสารผ่านโปรแกรมที่เปิดใช้งานของบุคคลที่สาม การใช้โปรแกรมที่ใช้งานได้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณตื่นขึ้นมาเพื่อให้บริการสำรองข้อมูลหรือ tuneup รวมถึงการโทร VoIP รวมถึงการใช้งานอื่นๆอีกมากมาย

นอกจากโปรแกรมที่เปิดใช้งานแล้ว Intel RWT ยังติดตั้งแอปเพล็ตที่สามารถใช้ในการจัดการการตั้งค่าการเข้าถึงไปยังพีซีได้อีกด้วย คุณสามารถค้นหาแอปเพล็ต Intel RWT ในแผงควบคุมหากคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า:

 • บน อนุญาตให้โปรแกรมที่คุณเลือกทำการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณได้
 • ปิด กั้นโปรแกรมทั้งหมดไม่ให้ทำการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณยังสามารถอนุญาตหรือบล็อกแต่ละโปรแกรมจากการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณและดูบันทึกกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงโปรแกรมที่เพิ่งตื่นคอมพิวเตอร์ของคุณ

โปรแกรมทั้งหมดไม่สามารถใช้ Intel RWT ตรวจสอบเอกสารประกอบของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าสนับสนุน Intel RWT หรือไม่

หมาย เหตุหากคุณปิด Intel RWT การตั้งค่าพลังงานจะไม่แปลงกลับกลับไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า ในการเปลี่ยนการตั้งค่าพลังงานของคุณให้ไปที่ตัวเลือกการใช้พลังงานใน ' แผงควบคุม '

กลับไปยังด้านบนback to top

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Intel RWT สนับสนุน Windows * Vista Premium Home Premium และ Windows Vista * Ultimate (32-บิต/64-บิต)

กลับไปยังด้านบนback to top

การตั้งค่าพลังงานของระบบปฏิบัติการ

Intel RWT อนุญาตให้โปรแกรมและบริการที่มีความสามารถในการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณจากโหมดสลีป คอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องอยู่ในโหมดสลีปไม่ไฮเบอร์เนตหรือโหมดปิดเครื่อง

เมื่อคุณเปิดใช้งาน Intel RWT ระหว่างการตั้งค่าโปรแกรมการตั้งค่าพลังงานของคุณจะถูกปรับให้เหมาะกับ Intel RWT โดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการปรับการตั้งค่าพลังงานของคุณในภายหลังให้เปิด Intel RWT และเลือกการตั้งค่าพลังงานสำหรับเทคโนโลยี Intel Remote Wakeจากนั้นทำเครื่องหมายในแท็บทั่วไป

หากต้องการค้นหาตัวเลือกด้านพลังงานของ Windows Vista * ให้คลิกแผงควบคุมตัวเลือกการใช้พลังงาน หากต้องการทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปให้คลิกเริ่มแล้วคลิกลูกศรถัดจากปุ่มล็อคแล้วเลือกโหมดสลีป

เมื่อคุณปรับการตั้งค่าพลังงานสำหรับ Intel RWT โดยอัตโนมัติจะมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผงควบคุมตัวเลือกการใช้พลังงานดังต่อไปนี้:

การตั้งค่าปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและโหมดสลีปการตั้งค่าพลังงานขั้นสูง
กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง: Sleepกดปุ่มเปิด/ปิดเมนูเริ่ม: สลีป
กดปุ่มสลีป: สลีปไฮเบอร์เนตหลังการตั้งค่า: Sleep

 

กลับไปยังด้านบนback to top

Intel RWT control panel
เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมและบริการที่มีความสามารถของ Intel RWT คุณจะได้รับแจ้งให้เปิดใช้งาน Intel RWT หากคุณเลือกที่จะไม่เปิดใช้งาน Intel RWT ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสามารถเปิดใช้งานได้ในภายหลังในแผงควบคุม เลือก Intel RWT เพื่อเปิดหรือปิดขีดความสามารถหรือเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิด Intel RWT:

 1. คลิก เริ่มแผงควบคุมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (ในมุมมองแบบคลาสสิคไอคอน Intel Remote Wake Technology จะอยู่ในแผงควบคุม)
 2. คลิกสองครั้งที่เทคโนโลยี Intel Remote Wake

กลับไปยังด้านบนback to top

โปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Intel RWT

 • Cyberlink Live* —เปิดใช้งานการเข้าถึงจากระยะไกลไปยังสื่อดิจิตอลทั้งหมดของคุณ (รวมถึงโทรทัศน์) จากที่ใดก็ได้
 • Orb* —ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงสื่อจากระยะไกลโดยเนื้อหาการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องทำการซิงค์สื่อของคุณก่อนเวลา

กลับไปยังด้านบนback to top

การเปิดใช้งานโปรแกรมเพื่อใช้ Intel RWT

เมื่อคุณตั้งค่าโปรแกรมและบริการที่มีความสามารถของ Intel RWT คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใช้ Intel RWT หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้ Intel RWT ในระหว่างการตั้งค่าเริ่มต้นคุณสามารถเปิดใช้งานได้ในภายหลัง

โปรแกรมทั้งหมดไม่สามารถใช้ Intel RWT ตรวจสอบเอกสารประกอบของโปรแกรมเพื่อตรวจสอบว่าสนับสนุน Intel RWT หรือไม่

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมเพื่อใช้ Intel RWT:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมหรือบริการที่เปิดใช้งาน Intel RWT ที่คุณต้องการให้คอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้ง
 2. จากโปรแกรมที่ติดตั้งให้เปิดใช้งานตัวเลือก Intel RWT หากมี
 3. เปิด Intel RWT: คลิก เริ่มแผงควบคุมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 4. คลิกสองครั้งที่เทคโนโลยี Intel Remote Wake
 5. บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือก เปิดและเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปรับการตั้งค่าพลังงานโดยอัตโนมัติหากจำเป็น
 6. คลิกที่แท็บ โปรแกรม และเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่ออนุญาตให้โปรแกรมปลุกคอมพิวเตอร์
 7. คลิกตกลง

กลับไปยังด้านบนback to top

การจัดการการเข้าถึงโปรแกรม

จากแท็บโปรแกรมคุณสามารถอนุญาตหรือบล็อกแต่ละโปรแกรมจากการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ รายการโปรแกรมจะแสดงเฉพาะโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนโดย Intel RWT เท่านั้น

เมื่อต้องการอนุญาตโปรแกรม:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ Intel RWT และว่ากล่องกาเครื่องหมายการตั้งค่าพลังงานอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานบนแท็บทั่วไป
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาต เพื่ออนุญาตให้โปรแกรมปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อต้องการบล็อกโปรแกรม:

 1. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่อง หมายอนุญาต ให้ปิดกั้นโปรแกรมจากการปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ

กลับไปยังด้านบนback to top

การปิด Intel RWT

คุณสามารถปิดความสามารถของ Intel RWT หากคุณต้องการหยุดโปรแกรมทั้งหมดไม่ให้ปลุกคอมพิวเตอร์ของคุณ การตั้งค่านี้จะแทนที่ตัวเลือกทั้งหมดที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับแต่ละโปรแกรม หากต้องการบล็อกแต่ละโปรแกรมให้ใช้แท็บโปรแกรม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิด Intel RWT:

 1. เปิด Intel RWT: คลิกเริ่มแผงควบคุมและคลิกสองครั้งที่แอปเพล็ตเทคโนโลยี Intel Remote Wake
 2. บนแท็บทั่วไปเลือกปิดและจากนั้นคลิกตกลง
 3. สำหรับการเปลี่ยนแปลงจะมีผลให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากคุณปิด Intel RWT การตั้งค่าพลังงานจะไม่แปลงกลับกลับไปยังการตั้งค่าก่อนหน้า หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานให้ไปที่ ' แผงควบคุม ' ตัวเลือกการใช้พลังงาน

กลับไปยังด้านบนback to top

 


แก้ไข ปัญหา

โปรแกรมไม่ได้ปลุกคอมพิวเตอร์
สาเหตุที่เป็นไปได้และการแก้ไขปัญหานี้ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

พีซีไม่รองรับ Intel RWT

ไม่ได้เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามสำหรับ Intel RWT ตรวจสอบเอกสารประกอบของโปรแกรมของคุณเพื่อตรวจสอบว่าสนับสนุน Intel RWT

Intel RWT ต้องมีการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตแบบมีสายจากพีซีไปยังโมเด็ม/เราเตอร์บรอดแบนด์เพื่อทำงานได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพีซีที่รองรับ Intel RWT ของคุณได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง

พีซีอาจอยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือปิดเครื่อง, ป้องกันระยะไกลปลุก. ตั้งค่าพีซีไปยังโหมดสลีป เมื่อต้องการทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปโดยอัตโนมัติ: คลิกเริ่มคลิกลูกศรถัดจากปุ่มล็อคแล้วเลือกโหมดสลีป

ตรวจสอบว่า Intel RWT เปิดอยู่:

 1. คลิกเริ่มแผงควบคุมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกสองครั้งที่เทคโนโลยี Intel Remote Wake
 3. บนแท็บทั่วไปเลือกเปิดและจากนั้นคลิกตกลง
 4. สำหรับการเปลี่ยนแปลงจะมีผลให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าพลังงานของคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ Intel RWT:

 1. คลิกเริ่มแผงควบคุมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกสองครั้งที่เทคโนโลยี Intel Remote Wake
 3. บนแท็บทั่วไปเลือกปรับการตั้งค่าพลังงานสำหรับเทคโนโลยี Intel Remote Wake โดยอัตโนมัติและจากนั้นคลิกตกลง
 4. สำหรับการเปลี่ยนแปลงจะมีผลให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบมีสาย Intel RWT ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบมีสายตลอดเวลาขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมดสลีป คุณต้องกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อขอรับ IP (Internet Protocol) โดยอัตโนมัติโดยใช้ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ในการกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายของคุณสำหรับ Intel RWT:

 1. คลิกเริ่มแผงควบคุมเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
 2. คลิก " เครือข่ายและศูนย์การใช้งานร่วมกัน"
 3. เลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณแล้วคลิกดูสถานะ
 4. คลิกคุณสมบัติ
 5. เลือกInternet Protocol เวอร์ชัน 4 (TCP/IPv4)จากนั้นคลิกคุณสมบัติ
 6. ยืนยันว่าได้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ


เริ่มต้นการปลุกจากโหมดสแตนด์บายเป็นระยะๆ
ระบบที่สนับสนุน Intel RWT อาจพบว่าเป็นระยะๆหรือแบบสุ่ม wakeups หากเปิดใช้งานการ ปลุกบนแพ็กเก็ตที่ตรงตามตัวชี้

หากซอฟต์แวร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® (ซึ่งประกอบด้วยซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สำหรับ Intel® PRO/100, Intel® Gigabit และ Intel® 10GbE network adapter และการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบรวม) ได้รับการติดตั้งบนระบบที่ใช้งาน Intel RWT คุณสมบัตินี้สามารถปิดใช้งานได้ด้วยตนเองบนแท็บ ' การจัดการพลังงาน ' ของหน้าคุณสมบัติของอะแดปเตอร์เครือข่ายของเครื่อง (ดู

Properties page

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อปิดใช้งานการรีเซ็ตการตั้งค่าแพ็กเก็ตที่ตรงตามชื่อ:

 1. คลิกที่เริ่มการตั้งค่าแผงควบคุม>ระบบ
 2. คลิกที่แท็บฮาร์ดแวร์จากนั้นคลิกที่ตัวจัดการอุปกรณ์
 3. ขยายรายการสำหรับอะแดปเตอร์เครือข่าย
 4. คลิกขวาที่ตัวควบคุมเครือข่ายของคุณ (เช่น Intel Pro/1000 การเชื่อมต่อ MT) และเลือกคุณสมบัติ
 5. คลิกที่แท็บการจัดการพลังงาน
 6. สำหรับการตั้งค่า wake ON LANให้ยกเลิกการเลือก Wake On แพ็กเก็ตที่ตรงกัน
 7. คลิกที่OK

ระบบควรเข้าสู่โหมดสแตนด์บายหรือโหมดสลีปโดยไม่มี wakeups แบบไม่สม่ำเสมอหรือแบบสุ่ม