หน่วยความจำและฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ Intel® Server Board S5500HC และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ตระกูล SC5650

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006812

14/02/2020

Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

S5520HC (PDF)icon

ขนาดไฟล์: ๒๕๖ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓

S5520HCT (PDF)icon

ขนาดไฟล์: ๒๕๒ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓

S5500HCV (PDF)icon

ขนาดไฟล์: ๒๕๒ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓

SC5650HCBRPR (PDF)icon

ขนาดไฟล์: ๒๕๐ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 

หมาย เหตุการกำหนดค่าต่อไปนี้ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง, การสนับสนุนหรือแนะนำ:
  • การผสมผสานของ RDIMMs และ UDIMMs
  • การผสมประเภทหน่วยความจำขนาดความเร็วและ/หรือลำดับ
  • ผู้จัดจำหน่ายหน่วยความจำผสม
  • หน่วยความจำที่ไม่ใช่ ECC

 

Intel® Server Board S5520HC มีช่องเสียบ DIMM 12 ช่อง Intel® Server Board S5500HCV มีช่องเสียบ DIMM 9 ช่อง

ทั้งสองบอร์ดเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน DDR3 ๘๐๐, DDR3 ๑๐๖๖และ DDR3 ๑๓๓๓หน่วยความจำ DDR3 ที่ลงทะเบียน (RDIMM), หน่วยความจำ DDR3 Unbuffered DDR3 (UDIMM) โปรดดูข้อมูล จำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าหน่วยความจำ