โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D945GCZ

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006798

30/09/2019

Intel® Desktop Board D945GCZ สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ สตริงอักขระ5ตัวนี้ (ตัวอย่างเช่น: SL36W หรือ XL2XL) จะถูกพิมพ์บนโปรเซสเซอร์และใช้เพื่อระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้บนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

เลือกตระกูลโปรเซสเซอร์ของคุณ:

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
960๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX เท่านั้น๓๙๙๒หรือมากกว่า
950 (SL95V)๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX เท่านั้น๓๙๙๒หรือมากกว่า
950 (SL94P)๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX เท่านั้น๓๓๐๙หรือมากกว่า
945๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4 MBATX เท่านั้น๓๙๙๒หรือมากกว่า
๙๔๐ (sSpec SL95W)๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๓๘๑๓หรือมากกว่า
940 (sSpec SL94Q)๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๓๓๐๙หรือมากกว่า
935๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๓๙๙๒หรือมากกว่า
๙๓๐ (sSpec SL95X)3 GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๓๘๑๓หรือมากกว่า
๙๓๐ (sSpec SL94R)3 GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๓๓๐๙หรือมากกว่า
9253 GHz๘๐๐ MHz4 MBATX เท่านั้น๓๙๙๒หรือมากกว่า
๙๒๐ (sSpec SL95S เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๓๑๒๗หรือมากกว่า
915๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4 MBATX เท่านั้น๓๙๙๒หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX หรือ BTX๒๗๐๖หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX หรือ BTX๒๗๐๖หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX หรือ BTX๒๗๐๖หรือมากกว่า
805๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MBATX เท่านั้น๒๗๐๖หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๓๐๒๑หรือมากกว่า
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๓๘๑๓หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๓๐๒๑หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๓๙๙๒หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๓๐๒๑หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๓๙๙๒หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๓๐๒๑หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๓๙๙๒หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๓๐๒๑หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๐๔๒หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๐๔๒หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๗๘๘หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๐๔๒หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๗๘๘หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MBATX หรือ BTX๑๐๔๒หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
๓๖๐ (sSpec SL9KK เท่านั้น)๓.๔๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBATX เท่านั้น๓๓๙๒หรือมากกว่า
๓๕๖ (sSpec SL96N เท่านั้น)๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBATX เท่านั้น๓๘๑๓หรือมากกว่า
๓๕๒ (sSpec SL96P เท่านั้น)๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBATX เท่านั้น๓๘๑๓หรือมากกว่า
351๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
341๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
331๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า
326๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๗๘๘หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๑๐๔๒หรือมากกว่า

 

ประเภทโมดูล1ชนิด: โปรเซสเซอร์ Intel แบบบรรจุกล่องอาจมีโมดูลความร้อน BTX หรือโมดูลการระบายความร้อนแบบตระกูล ATX บอร์ดนี้ต้องใช้โมดูลความร้อน BTX หากโปรเซสเซอร์ที่อยู่ในรายการประกอบด้วยโมดูลหน่วยความร้อน ATX, โมดูลความร้อน BTX จะต้องแยกต่างหาก

ข้อ ควร ระวัง
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด