ข้อมูลเกี่ยวกับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006778

04/01/2023

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ดูภาพรวมและเรียนรู้เกี่ยวกับการผนวกรวม ความเข้ากันได้ หน่วยความจํา และคุณสมบัติที่รองรับ

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

กราฟิกโปรเซสเซอร์

รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่มีกราฟิก Intel
หน่วย ประมวล ผลกราฟิกที่รองรับ
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700K และ i7-13700 เจนเนอเรชั่น 13กราฟิก UHD Intel® 770
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700K และ i7-12700 เจนเนอเรชั่น 12กราฟิก UHD Intel® 770
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700x เจนเนอเรชั่น 11กราฟิก UHD Intel® 750
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700x เจนเนอเรชั่น 10กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700xx เจนเนอเรชั่น 9กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-87xx เจนเนอเรชั่น 8กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-77xx เจนเนอเรชั่น 7กราฟิก HD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6785R เจนเนอเรชั่น 6Intel® Iris® Pro 580
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6xxx เจนเนอเรชั่น 6กราฟิก HD Intel® 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775C เจนเนอเรชั่น 5Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4xxx เจนเนอเรชั่น 4กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-37xx เจนเนอเรชั่น 3กราฟิก HD Intel® 2500/4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2xxx เจนเนอเรชั่น 2กราฟิก HD Intel® 2000/3000

 

รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ไม่มีกราฟิก Intel (ต้องมีการ์ดกราฟิกภายนอก)
เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® ต่อไปนี้ ไม่ รองรับกราฟิก Intel® และต้องมีการ์ดแสดงผลแบบแยก
 
โปรเซสเซอร์ Intel®กราฟิก Intel® (ในตัว) 
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700KF และ i7-13700Fไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700KF และ i7-12700Fไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700KF และ i7-11700Fไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700KF และ i7-10700Fไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700KF และ i7-9700Fไม่
โปรเซส เซอร์ Intel® Core™ i7-9800Xไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9xxไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8xxไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7740X, i7-7800X และ i7-7820Xไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K และ i7-6800Kไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5930K และ i7-5820Kไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4960X, i7-4930K, i7-7640X และ i7-4820Kไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3970X, i7-3960X, i7-3930K และ i7-3820ไม่

 

รวม

คําแนะนําการติดตั้งโปรเซสเซอร์ ไปที่ ศูนย์สนับสนุนการติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel® สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการรวมซ็อกเก็ต
โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Inte l® Core™ i7-13700KF/ i7-13700K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700KF / i7-13700K ต้องใช้โซลูชันระบายความร้อนสําหรับกําลังไฟพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ 125W และกําลังเทอร์โบสูงสุด 253W

โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700KF / i7-12700K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700KF / i7-12700K ต้องใช้โซลูชันระบายความร้อนสําหรับ Thermal Design Power (TDP) ขนาด 125W โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีกําลังฐานของโปรเซสเซอร์ที่ 125W และกําลังเทอร์โบสูงสุด 190W

โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700KF, i7-11700K, i7-10700KF และ i7-10700K

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700KF / i7-11700K และ i7-10700KF / i7-10700K ต้องการโซลูชันระบายความร้อนสําหรับ Thermal Design Power (TDP) ขนาด 125W โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีซองความร้อนขนาด 130W และการใช้พลังงาน 95W

โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel Core i7-9700K, i7-9700K, i7-9700K, i7-7700K และ i7-6700K®
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700K, i7-9700KF, i7-8700K, i7-8086K, i7-7700K และ i7-6700K ต้องใช้โซลูชันระบายความร้อนสําหรับพลังงานในการออกแบบความร้อนของโปรเซสเซอร์ 130W (TDP) โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีซองความร้อนขนาด 130W และการใช้พลังงาน 95W ยกเว้น i7-7700K ที่มี 91W
โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Intel® Core™ i7-9800X The Intel® Core™ i7-9800X โปรเซสเซอร์ต้องใช้โซลูชันระบายความร้อนสําหรับ Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ขนาด 165 วัตต์
โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Corei7-7800X และ i7-7820XThe Intel® Core™ i7-7800X และi7-7820X โปรเซสเซอร์ต้องใช้โซลูชันระบายความร้อนสําหรับ Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ขนาด 140 วัตต์
ข้อมูลการอัปเกรดสําหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7

ตรวจสอบว่าซ็อกเก็ตบอร์ดเดสก์ทอปของคุณรองรับประเภทแพ็คเกจโปรเซสเซอร์ของคุณหรือไม่ คุณสามารถรับข้อมูลนี้จากผู้ผลิตบอร์ดเดสก์ทอปของคุณ

เมื่อคุณพบหมายเลขรุ่นของบอร์ดเดสก์ทอปของคุณแล้ว ให้ไปที่หน้าการสนับสนุนที่เหมาะสมบนเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต โดยทั่วไปแล้ว ไซต์จะแสดงรายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับสําหรับบอร์ดของคุณ ใช้ Intel® Desktop Compatibility Tool เพื่อดูว่าบอร์ดของคุณรองรับโปรเซสเซอร์ใหม่ของคุณหรือไม่

ข้อกําหนดแชสซี

เราขอแนะนําให้ใช้แชสซี Thermally Advantaged (TAC)

ความเข้ากันได้

ซ็อกเก็ตที่รองรับ
หน่วย ประมวล ผลซ็อกเก็ตที่ใช้
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8xxLGA1156
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9xxLGA1366
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2xxx / i7-37xxLGA1155
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-37xx / i7-47xx / i7-5775CLGA1150
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-38xx / i7-39xx / i7-48xx / i7-49xxLGA2011
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5820K / i7-5930K / i7-6800K / i7-6850K / I7-6900KLGA2011-v3
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-67xxLGA1151
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6785RBGA1440
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-77xxLGA1151
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7740XLGA2066
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-78xxXLGA2066
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700xx และ i7-87xxLGA11511
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800XLGA2066
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10xxxLGA1200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11xxxLGA1200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12xxxLGA1700
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13xxxLGA1700

1 ต้องการเมนบอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 เพื่อมอบประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับ

 • ฮีทซิงค์พัดลมสําหรับซ็อกเก็ต LGA1150, LGA1151, LGA1155 และ LGA1156 ใช้งานร่วมกันได้หากข้อกําหนดด้านความร้อนและพลังงานของโปรเซสเซอร์เป็นเช่นเดียวกัน
 • ฮีทซิงค์พัดลมสําหรับซ็อกเก็ต LGA2011 และ LGA2011-v3 ยังสามารถใช้งานร่วมกันได้หากข้อกําหนดด้านความร้อนและพลังงานของโปรเซสเซอร์นั้นเหมือนกัน
ข้อกังวลด้านความเข้ากันได้สําหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA1151

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-87xx ใช้ชิปเซ็ตที่ใช้บอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-67xx และ i7-77xx ใช้ชิปเซ็ตที่ใช้บอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 100 และ 200 โปรเซสเซอร์ i7-87xx ไม่สามารถใช้งานได้กับบอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 100 และ 200

เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดของคุณ ยืนยันว่าบอร์ดเดสก์ทอปของคุณรองรับโปรเซสเซอร์ที่คุณต้องการใช้

ข้อกังวลด้านความเข้ากันได้สําหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA1155

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2xxx ใช้ชิปเซ็ตที่ใช้บอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 6 เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3xxx ใช้ชิปเซ็ตที่ใช้บอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 7 โปรเซสเซอร์จะเข้ากันได้กับข้อยกเว้นที่โดดเด่นบางประการ

เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดของคุณ ยืนยันว่าบอร์ดเดสก์ทอปของคุณรองรับโปรเซสเซอร์ที่คุณต้องการใช้

หากคุณกําลังติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3xxx ลงในบอร์ดเดสก์ทอปที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 6 คุณอาจต้องมี BIOS ที่อัปเดต เฟิร์มแวร์ ME8 และไดรเวอร์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณเสมอสําหรับโปรเซสเซอร์ที่รองรับและกระบวนการอัปเดตที่แนะนํา

ข้อกังวลด้านความเข้ากันได้สําหรับเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA2011 / LGA2011-v3

ความเข้ากันได้กับซ็อกเก็ต LGA2011

โปรเซสเซอร์ต่อไปนี้เข้ากันได้กับซ็อกเก็ต LGA2011 ตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดของคุณเพื่อยืนยันว่าบอร์ดของคุณเข้ากันได้กับโปรเซสเซอร์ที่คุณตั้งใจจะใช้

 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820K, i7-3930K และ i7-3960X เจนเนอเรชั่น 2
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4820K, i7-4930K และ i7-4960X เจนเนอเรชั่น 3
หมาย เหตุโปรเซสเซอร์เหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับซ็อกเก็ต LGA2011-v3 ได้
 

ความเข้ากันได้กับซ็อกเก็ต LGA2011-v3

โปรเซสเซอร์ต่อไปนี้เข้ากันได้กับซ็อกเก็ต LGA2011-v3 ตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดของคุณเพื่อยืนยันว่าบอร์ดของคุณเข้ากันได้กับโปรเซสเซอร์ที่คุณตั้งใจจะใช้

 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5960X Extreme Edition, โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5930K และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5820K
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition, โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6900K, โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6850K และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6800K
หมาย เหตุโปรเซสเซอร์เหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับซ็อกเก็ต LGA2011 ได้
 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของบอร์ดและโปรเซสเซอร์ ให้ไปที่ Intel® Desktop Compatibility Tool

ความ ทรง จำ

ข้อจํากัดแรงดันไฟฟ้าของหน่วยความจํา DDR3 / DDR4

เราขอแนะนําให้ใช้หน่วยความจําที่เป็นไปตามข้อมูลจําเพาะของหน่วยความจํา JEDEC แรงดันไฟฟ้าสูงเกินนี้อาจทําให้โปรเซสเซอร์เสียหายหรือลดอายุการใช้งานของโปรเซสเซอร์ได้อย่างมาก

 • สําหรับหน่วยความจํา DDR3: 1.5 volts, บวกหรือลบ 5%
 • สําหรับหน่วยความจํา DDR3L: 1.35 volts, บวกหรือลบ 5%
 • สําหรับหน่วยความจํา DDR4: 1.2 volts, บวกหรือลบ 5%
 • สําหรับหน่วยความจํา DDR5: 1.1 volts
ความถี่สูงสุดสําหรับหน่วยความจํา DDR3 / DDD4 / DDR5
หน่วย ประมวล ผลหน่วยความจําที่รองรับความถี่สูงสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9xxหน่วยความจํา DDR3 3 ช่อง800/1066 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8xx/i7-2xxxหน่วยความจํา DDR3 2 ช่อง1066/1333 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-37xx/i7-47xxหน่วยความจํา DDR3 2 ช่อง1333/1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820/i7-3930Kหน่วยความจํา DDR3 4 ช่อง1066/1333/1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-47xx / i7-5775Cหน่วยความจํา DDR3 / DDR3L 2 ช่อง1333/1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4820K/i7-4930Kหน่วยความจํา DDR3 4 ช่อง1600/1833 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5830K/i7-5920Kหน่วยความจํา DDR4 4 ช่อง1333/1600/1833/2133 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775Cหน่วยความจํา DDR3L1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775Rหน่วยความจํา DDR3L 2 ช่อง1833 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-68xx / i7-69xxหน่วยความจํา DDR4 2 ช่อง2133 MHz
หน่วยความจํา DDR3L 2 ช่อง1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-68xx / i7-69xxหน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 ช่อง2400 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-77xxหน่วยความจํา DDR4 2 ช่อง2400 MHz
หน่วยความจํา DDR3L 2 ช่อง1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7740Xหน่วยความจํา DDR4 2 ช่อง2666 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7800Xหน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 ช่อง2400 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820Xหน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 ช่อง2666 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700K, i7-87XXหน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 2 ช่อง2666 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800Xหน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 ช่อง2666 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10xxxหน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 2 ช่อง2933 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11xxxหน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 2 ช่อง3200 / 2933 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12xxxหน่วยความจําสูงสุด 2 ช่อง4800 (DDR5) / 3200 (DDR4) MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13xxxหน่วยความจําสูงสุด 2 ช่อง5600 (DDR5) / 3200 (DDR4) MHz
 
รหัสการแก้ไขข้อผิดพลาด (ECC) สําหรับหน่วยความจํา

การสนับสนุน ECC ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดและชิปเซ็ต หากโปรเซสเซอร์ของคุณรองรับ ECC คุณต้องตรวจสอบกับผู้จําหน่ายเมนบอร์ดของคุณเพื่อดูว่าพวกเขารองรับหรือไม่

 

คุณสมบัติที่รองรับ

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ทั้งหมดรองรับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost

เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost 

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0

SKU เฉพาะที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์นี้ได้แก่:

 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-68xx และซีรีส์ i7-69xx (โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820X (โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X (โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10xxx (โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11xxx (โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12xxx (โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13xxx (โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป)

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0

แอปพลิเคชัน 16 บิตสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4, 5 และ 6
หมาย เหตุ325462เอกสาร คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® รุ่น Intel® 64 บิต และ IA-32
หัวข้อ 21.2 ประสิทธิภาพ:
"ใช้เซกเมนต์โค้ด 32 บิตเสมอเมื่อเป็นไปได้ โดยทํางานได้เร็วกว่าส่วนของโค้ด 16 บิตบนโปรเซสเซอร์ตระกูล P6 และเร็วกว่ามากในโปรเซสเซอร์ IA-32 รุ่นก่อน"
 • ระบบปฏิบัติการ 64 บิตไม่รองรับส่วนประกอบ 16 บิต กระบวนการ 16 บิต หรือแอปพลิเคชัน 16 บิต
 • แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ 16 บิตไม่ได้รับการตรวจสอบสําหรับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
 • 16 บิตอาจทํางานบนระบบปฏิบัติการ 32 บิต แต่ไม่ได้ปรับมาให้เหมาะกับระบบปฏิบัติการ 32 บิต
 • ขอคําปรึกษากับผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์ของคุณเกี่ยวกับเวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิต เพื่อใช้งานกับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่กว่า

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน
วิธีค้นหาเจนเนอเรชั่นของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™
แผนภูมิเปรียบเทียบสําหรับตระกูลเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™