ข้อมูลเกี่ยวกับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006778

08/01/2024

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ดูภาพรวมและเรียนรู้เกี่ยวกับการผนวกรวม ความเข้ากันได้ หน่วยความจํา และฟีเจอร์ที่รองรับ

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

กราฟิกโปรเซสเซอร์

รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่มีกราฟิก Intel
หน่วย ประมวล ผล กราฟิกที่รองรับ
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 (เจนเนอเรชั่น 14) 14700K และ 14700 กราฟิก UHD Intel® 770
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700K และ i7-13700 เจนเนอเรชั่น 13 กราฟิก UHD Intel® 770
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700K และ i7-12700 เจนเนอเรชั่น 12 กราฟิก UHD Intel® 770
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700x เจนเนอเรชั่น 11 กราฟิก UHD Intel® 750
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700x เจนเนอเรชั่น 10 กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700xx เจนเนอเรชั่น 9 กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-87xx เจนเนอเรชั่น 8 กราฟิก UHD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-77xx เจนเนอเรชั่น 7 กราฟิก HD Intel® 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6785R เจนเนอเรชั่น 6 Intel® Iris® Pro 580
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6xxx เจนเนอเรชั่น 6 กราฟิก HD Intel® 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775C เจนเนอเรชั่น 5 Intel® Iris® Pro 6200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4xxx เจนเนอเรชั่น 4 กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-37xx เจนเนอเรชั่น 3 กราฟิก HD Intel® 2500/4000
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2xxx เจนเนอเรชั่น 2 กราฟิก HD Intel® 2000/3000

รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ไม่มีกราฟิก Intel (ต้องใช้การ์ดกราฟิกภายนอก)
เดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® ต่อไปนี้ ไม่ รองรับกราฟิก Intel® และต้องมีการ์ดวิดีโอแบบแยก
โปรเซสเซอร์ Intel® กราฟิก Intel® (มีให้มาในตัว)
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 (เจนเนอเรชั่น 14) 14700KF และ 14700F ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700KF และ i7-13700F ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700KF และ i7-12700F ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700KF และ i7-11700F ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10700KF และ i7-10700F ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700KF และ i7-9700F ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9xx ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8xx ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7740X, i7-7800X และ i7-7820X ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K และ i7-6800K ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5930K และ i7-5820K ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4960X, i7-4930K, i7-7640X และ i7-4820K ไม่
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3970X, i7-3960X, i7-3930K และ i7-3820 ไม่

รวม

คําแนะนําในการติดตั้งโปรเซสเซอร์

ไปที่ ศูนย์สนับสนุนการติดตั้ง โปรเซสเซอร์ Intel® สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการรวมซ็อกเก็ต

โซลูชันการระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ inte l Core i7-14700KF/ i7-14700K™®

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-14700KF / i7-14700K ต้องการโซลูชันระบายความร้อนสําหรับพลังงานพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ 125W และพลังงานเทอร์โบสูงสุด 253W

โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ inte l Core i7-13700KF/ i7-13700Kl®™

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13700KF / i7-13700K ต้องใช้โซลูชันระบายความร้อนสําหรับพลังงานพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ 125W และพลังงานเทอร์โบสูงสุด 253W

โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel Core i7-12700KF / i7-12700K®™

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12700KF / i7-12700K ต้องการโซลูชันระบายความร้อนสําหรับ Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ 125W โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีพลังงานพื้นฐานของโปรเซสเซอร์ 125W และพลังงานเทอร์โบสูงสุด 190W

โซลูชันการระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ i7-11700KF, i7-11700K, i7-10700KF และ i7-10700K Intel® Core™

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11700KF / i7-11700K และ i7-10700KF / i7-10700K ต้องใช้โซลูชันระบายความร้อนสําหรับ Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ 125W โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีช่วงความร้อน 130W และการใช้พลังงาน 95W

โซลูชันการระบายความร้อนสําหรับ i7-9700K, i7-9700KF, i7-8700K, i7-8086K, i7-7700K, และโปรเซสเซอร์ Intel® Core i7-6700K Intel® Core™ i7-9700K, i7-9700KF, i7-8700K, i7-8086K, i7-7700K และ i7-6700K ต้องใช้โซลูชันระบายความร้อนสําหรับ Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ 130W โปรเซสเซอร์เหล่านี้มีช่วงความร้อน 130W และการใช้พลังงาน 95W ยกเว้น i7-7700K ซึ่งมี 91W
โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Intel® Core™ i7-9800X โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X ต้องการโซลูชันระบายความร้อนสําหรับ Thermal Design Power (TDP) ของโปรเซสเซอร์ขนาด 165 วัตต์
โซลูชันการระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel Core i7-7800X และ i7-7820X Intel® Core™ i7-7800X และ i7-7820X จําเป็นต้องใช้โซลูชันระบายความร้อนสําหรับโปรเซสเซอร์ Thermal Design Power (TDP) ขนาด 140 วัตต์™®
ข้อมูลการอัปเกรดสําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7

ตรวจสอบว่าซ็อกเก็ตของบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณรองรับประเภทแพ็คเกจโปรเซสเซอร์ของคุณหรือไม่ คุณสามารถรับข้อมูลนี้จากผู้ผลิตบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณ

เมื่อคุณพบหมายเลขรุ่นของบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณ แล้ว ให้ไปที่ หน้าการสนับสนุน ที่เหมาะสมบน ไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิต เว็บไซต์มักจะแสดงรายการโปรเซสเซอร์ที่รองรับสําหรับบอร์ดของคุณ ใช้ Intel® Desktop Compatibility Tool เพื่อดูว่าบอร์ดของคุณรองรับโปรเซสเซอร์ใหม่ของคุณหรือไม่

ข้อกําหนดของแชสซี

เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้ใช้งานแชสซี Thermally Advantaged (TAC)

ความเข้ากันได้

ซ็อกเก็ตที่รองรับ
หน่วย ประมวล ผล ใช้ซ็อกเก็ต
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8xx LGA1156
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9xx LGA1366
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2xxx / i7-37xx LGA1155
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-37xx / i7-47xx / i7-5775C LGA1150
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-38xx / i7-39xx / i7-48xx / i7-49xx LGA2011
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5820K / i7-5930K / i7-6800K / i7-6850K / I7-6900K LGA2011-v3
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-67xx LGA1151
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6785R BGA1440
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-77xx LGA1151
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7740X LGA2066
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-78xxX LGA2066
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700xx, และ i7-87xx LGA11511
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X LGA2066
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10xxx LGA1200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11xxx LGA1200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12xxx LGA1700
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13xxx LGA1700
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 14xxx LGA1700

1จําเป็นต้องใช้เมนบอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 เพื่อส่งมอบประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับ

 • พัดลมฮีทซิงค์สําหรับ LGA1150 LGA1151 LGA1155 และซ็อกเก็ต LGA1156 ทํางานเข้ากันได้หากข้อกําหนดด้านความร้อนและพลังงานของโปรเซสเซอร์เหมือนกัน
 • พัดลมฮีทซิงค์สําหรับซ็อกเก็ต LGA2011 และ LGA2011-v3 ยังเข้ากันได้เช่นกัน หากข้อกําหนดด้านความร้อนและพลังงานของโปรเซสเซอร์เหมือนกัน
ข้อกังวลด้านความเข้ากันได้สําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA1151

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-87xx ใช้ชิปเซ็ตที่ใช้บอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 300 เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-67xx และ i7-77xx ใช้ชิปเซ็ตที่ใช้บอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 100 และ 200 โปรเซสเซอร์ i7-87xx ไม่สามารถใช้งานได้กับบอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 100 และ 200

เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดของคุณ ยืนยันว่าบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณรองรับโปรเซสเซอร์ที่คุณต้องการใช้

ข้อกังวลด้านความเข้ากันได้สําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA1155

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-2xxx ใช้ชิปเซ็ตที่ใช้บอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 6 เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3xxx ใช้ชิปเซ็ตที่ใช้บอร์ดชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 7 โปรเซสเซอร์สามารถใช้งานร่วมกับโปรเซสเซอร์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้โดยมีข้อยกเว้นที่โดดเด่นบางประการ

เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดของคุณ ยืนยันว่าบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณรองรับโปรเซสเซอร์ที่คุณต้องการใช้

หากคุณติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3xxx ลงในบอร์ดเดสก์ท็อปที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® ซีรีส์ 6 คุณอาจต้องใช้ BIOS ที่อัปเดตแล้ว เฟิร์มแวร์ ME8 และไดรเวอร์ ตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณเสมอสําหรับโปรเซสเซอร์ที่รองรับและกระบวนการอัปเดตที่แนะนํา

ข้อกังวลด้านความเข้ากันได้สําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ที่ใช้ซ็อกเก็ต LGA2011 / LGA2011-v3

ความเข้ากันได้กับซ็อกเก็ต LGA2011

โปรเซสเซอร์ต่อไปนี้เข้ากันได้กับซ็อกเก็ต LGA2011 ตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดของคุณเพื่อยืนยันว่าบอร์ดของคุณเข้ากันได้กับโปรเซสเซอร์ที่คุณตั้งใจจะใช้

 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820K, i7-3930K, และ i7-3960X เจนเนอเรชั่น 2
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4820K, i7-4930K, และ i7-4960X เจนเนอเรชั่น 3
หมาย เหตุ โปรเซสเซอร์เหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับซ็อกเก็ต LGA2011-v3 ได้

ความเข้ากันได้กับซ็อกเก็ต LGA2011-v3

โปรเซสเซอร์ต่อไปนี้เข้ากันได้กับซ็อกเก็ต LGA2011-v3 ตรวจสอบกับผู้ผลิตบอร์ดของคุณเพื่อยืนยันว่าบอร์ดของคุณเข้ากันได้กับโปรเซสเซอร์ที่คุณตั้งใจจะใช้

 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5960X Extreme Edition, Intel® Core™ i7-5930K และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5820K
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6950X Extreme Edition, Intel® Core™ i7-6900K, โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6850K และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6800K
หมาย เหตุ โปรเซสเซอร์เหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับซ็อกเก็ต LGA2011 ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของบอร์ดกับโปรเซสเซอร์ ให้ไปที่ Intel® Desktop Compatibility Tool

ความ ทรง จำ

ข้อจํากัดแรงดันไฟฟ้าของหน่วยความจํา DDR3 / DDR4

เราขอแนะนําให้ใช้หน่วยความจําที่เป็นไปตามข้อกําหนดหน่วยความจํา JEDEC อะไรก็ตามที่อยู่เหนือแรงดันไฟฟ้านี้อาจสร้างความเสียหายให้โปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานของโปรเซสเซอร์ลงได้อย่างมาก

 • สําหรับหน่วยความจํา DDR3: 1.5 โวลต์ บวกหรือลบ 5%
 • สําหรับหน่วยความจํา DDR3L: 1.35 โวลต์ บวกหรือลบ 5%
 • สําหรับหน่วยความจํา DDR4: 1.2 โวลต์ บวกหรือลบ 5%
 • สําหรับหน่วยความจํา DDR5: 1.1 volts
ความถี่สูงสุดสําหรับหน่วยความจํา DDR3 / DDD4 / DDR5
หน่วย ประมวล ผล หน่วยความจําที่รองรับ ความถี่สูงสุด
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9xx หน่วยความจํา DDR3 3 ช่อง 800/1066 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-8xx/i7-2xxx หน่วยความจํา DDR3 2 ช่อง 1066/1333 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-37xx/i7-47xx หน่วยความจํา DDR3 2 ช่อง 1333/1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-3820/i7-3930K หน่วยความจํา DDR3 4 ช่อง 1066/1333/1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-47xx / i7-5775C หน่วยความจํา DDR3 / DDR3L 2 ช่อง 1333/1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4820K/i7-4930K หน่วยความจํา DDR3 4 ช่อง 1600/1833 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5830K/i7-5920K หน่วยความจํา DDR4 4 ช่อง 1333/1600/1833/2133 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775C หน่วยความจํา DDR3L 1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775R หน่วยความจํา DDR3L 2 ช่อง 1833 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-68xx / i7-69xx หน่วยความจํา DDR4 2 ช่อง 2133 MHz
หน่วยความจํา DDR3L 2 ช่อง 1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-68xx / i7-69xx หน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 แชนเนล 2400 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-77xx หน่วยความจํา DDR4 2 ช่อง 2400 MHz
หน่วยความจํา DDR3L 2 ช่อง 1600 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7740X หน่วยความจํา DDR4 2 ช่อง 2666 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7800X หน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 แชนเนล 2400 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820X หน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 แชนเนล 2666 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9700K, i7-87XX หน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 2 ช่อง 2666 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X หน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 4 แชนเนล 2666 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10xxx หน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 2 ช่อง 2933 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11xxx หน่วยความจํา DDR4 สูงสุด 2 ช่อง 3200 / 2933 MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12xxx หน่วยความจําสูงสุด 2 ช่อง 4800 (DDR5) / 3200 (DDR4) MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13xxx หน่วยความจําสูงสุด 2 ช่อง 5600 (DDR5) / 3200 (DDR4) MHz
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 14xxx หน่วยความจําสูงสุด 2 ช่อง 5600 (DDR5) / 3200 (DDR4) MHz
Error Correction Code (ECC) สําหรับหน่วยความจํา

การรองรับ ECC ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดและชิปเซ็ต หากโปรเซสเซอร์ของคุณรองรับ ECC คุณต้องตรวจสอบกับผู้จําหน่ายเมนบอร์ดของคุณเพื่อดูว่าโปรเซสเซอร์ดังกล่าวรองรับหรือไม่

คุณสมบัติที่รองรับ

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 ทั้งหมดรองรับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost

เรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost

เทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0

SKU เฉพาะที่รองรับผลิตภัณฑ์นี้คือ:

 • ซีรีส์โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-68xx และ i7-69xx (โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7820X (เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-9800X (เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-10xxx (เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-11xxx (เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-12xxx (เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์)
 • โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-13xxx (เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์)
 • Intel® Core™ i7 โปรเซสเซอร์ 14xxx (เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์)

เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Intel® Turbo Boost Max 3.0

แอปพลิเคชัน 16 บิตสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4, 5 และ 6
หมาย เหตุ 325462 เอกสาร; การคัดลอก คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์สถาปัตยกรรม Intel® Intel® 64-บิต และ IA-32
หัวข้อ 21.2 ประสิทธิภาพ:
"ใช้เซกเมนต์โค้ด 32 บิตเสมอเมื่อทําได้ โปรเซสเซอร์เหล่านี้ทํางานได้เร็วกว่าเซกเมนต์โค้ด 16 บิตบนโปรเซสเซอร์ตระกูล P6 และเร็วกว่าในโปรเซสเซอร์ IA-32 รุ่นก่อนหน้านี้ค่อนข้างมาก"
 • ระบบปฏิบัติการ 64 บิตไม่รองรับส่วนประกอบ 16 บิต กระบวนการ 16 บิตหรือแอปพลิเคชัน 16 บิต
 • แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ 16 บิตไม่ได้รับการตรวจสอบในตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel®เจนเนอเรชั่น 4
 • 16 บิตอาจทํางานบนระบบปฏิบัติการ 32 บิต แต่ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมสําหรับระบบปฏิบัติการ 32 บิต
 • ปรึกษากับผู้จําหน่ายซอฟต์แวร์ของคุณสําหรับเวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต เพื่อใช้กับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel® ของฉัน
วิธีค้นหาเจนเนอเรชั่นของโปรเซสเซอร์ Intel® Core™
แผนภูมิเปรียบเทียบตระกูลเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™