การติดตั้งแบบเงียบสำหรับไดรเวอร์กราฟิก Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006773

29/10/2020

การติดตั้งแบบ Silent จะใช้สำหรับการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel โดยไม่ต้องโต้ตอบกับผู้ใช้โดยปกติแล้วจากไฟล์ชุดใดก็ตามหรือสคริปต์อื่น

หากต้องการทำการติดตั้งแบบ silent โดยใช้ไดรเวอร์รูปแบบ ZIP ให้แยกไฟล์ ZIP จากนั้นเรียกใช้โปรแกรม setup.exe สำหรับไดรเวอร์ที่มีสวิตช์บรรทัดคำสั่ง-s:

setup-s

หากมีการใช้ไดรเวอร์แบบแยก (EXE format) ด้วยตนเองให้ใช้:

WINXXX-s-A-s

โดยที่ WINXXX คือชื่อไฟล์ของไดรเวอร์ที่สกัดด้วยตนเอง หากต้องการให้ระบบรีบูตโดยอัตโนมัติหลังจากการติดตั้งไดรเวอร์แบบ silent ให้ใช้แทน:

-----------A-A-s