การติดตั้งบรรทัดคําสั่งสําหรับไดรเวอร์กราฟิก Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006773

12/06/2024

คุณสามารถติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกได้จากบรรทัดคําสั่ง แนะนําให้เรียกใช้ --help หรือ -? เพื่อดูรายการตัวเลือกทั้งหมดที่คุณสามารถเพิ่มไปยัง Installer.exe เมื่อคุณเรียกใช้จากพาธไฟล์

ตัวอย่างเช่น: C:\Users\UserAccount\Installer.exe --overwrite -s

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการรับไฟล์บันทึกสําหรับโปรแกรมติดตั้ง Intel® Graphics Driver
รหัสข้อผิดพลาดสําหรับ Intel Graphics Driver เวอร์ชัน 30.0.100.9684 และใหม่กว่า