ข้อกำหนดด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และระบบที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๔๐๐และ๕๒๐๐

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006769

13/09/2017

Intel® Xeon®โปรเซสเซอร์๕๔๐๐และซีรีส์๕๒๐๐จำเป็นต้องมีการปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เฉพาะเจาะจงบนบอร์ดและแพลตฟอร์ม Intel®เซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:

รหัสผลิตภัณฑ์หมายเลขหลักของวัสดุ (MM)ปรับปรุงชุดประกอบบอร์ด (PBA) ที่พิมพ์ข้อกำหนดขั้นต่ำของซอฟต์แวร์
S5000PSLROMBR891983E11027-302 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
S5000PSLSASR892051E11025-302 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
S5000PSLSATAR891984E11027-302 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
S5000XVNSASR891986E11034-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
S5000XVNSATAR891999E11030-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
S5000VSA4DIMMR892063E11011-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
S5000VSASASR892065E11012-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
S5000VSASATAR892061E11003-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
S5000VSASCSIR892064E11003-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
S5000PALR891957D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1500ALR891962D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1500ALRNA892025D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1500ALSASR891963D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1500ALSASRNA892029D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1550ALR891970D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1550ALRNA892034D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1550ALSASR891967D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1550ALSASRNA892046D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2500ALBRPR891964D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2500ALBRPRNA892030D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2500ALLXR891965D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2500ALLXRNA892032D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2500ALOEMR891966D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2500ALOEMRNA892033D13607-902 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2520SAFR892236E11011-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2520SAFRNA892292E11011-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2520SAXR892249E11003-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2520SAXRNA892290E11003-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2520SAXSR892251E11012-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR2520SAXSRNA892291E11012-202 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1530CLR892052D41874-701 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1530CLRNA892053D41874-701 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1530HCLR892054D41874-701 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1530HCLRNA892057D41874-701 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1530HCLSR892060D41874-701 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
SR1530HCLSRNA892047D41874-701 หรือใหม่กว่าBIOS เวอร์ชั่น๘๔หรือใหม่กว่า
 
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
รหัสการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่อยู่บนชิปเซ็ต Intel® S5000