คู่มือผู้ใช้ Intel® Active System Console สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่รองรับหรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006753

23/03/2020

Intel® Active System Console คือคอนโซลสำหรับใช้ในการทำงานที่มีมุมมองของแดชบอร์ดอยู่ในระบบที่กำลังรันอยู่ คู่มือผู้ใช้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์บน Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่รองรับ

Revisionคู่มือผู้ใช้ Intel® Active System Console
8. xคู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
ขนาด: ๐.๙๘ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๙
7. xคู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
ขนาด: ๑.๑๐ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๕
6. xคู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๕๓๖ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๓
5. xคู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๘๐๗ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๒
4. xคู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๕๑๖ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๑
3. xคู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
ขนาด: ๒.๔๖ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๙

ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ Intel® Active System Console บนศูนย์ดาวน์โหลดของ Intel
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฉันควรดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Intel® Server Management ใด
ระบบปฏิบัติการที่รองรับและเว็บเบราว์เซอร์

 

หมาย เหตุ

ตัวควบคุมการจัดการ Baseboard Management (BMC) ของ Intel® Server สามารถเข้าถึงได้โดยมาตรฐาน, เทอร์มินัลแบบปิดชั้นเปิดหรือเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์ ตัวอย่างหนึ่งคือ IPMIUtility ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะของเซนเซอร์และการควบคุมพลังงาน ลูกค้าเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการใช้ยูทิลิตี้เปิดแหล่งที่มา Intel ไม่มีตัวควบคุมเกี่ยวกับยูทิลิตีเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันการแก้ไขใดๆด้วยยูทิลิตีเหล่านี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์: คู่มือการจัดการเซิร์ฟเวอร์
ข้อความร่วมกันจาก IPMI โปรโมชัน
แหล่งที่มาด้านเทคนิค IPMI