โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D925XECV2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006743

30/09/2019

Intel® Desktop Board D925XECV2 สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบของบอร์ดเดสก์ทอป การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

การอัปเดต: กันยายน 6, ๒๐๐๖

ตระกูลโปรเซสเซอร์หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
Intel® Pentium®4
รุ่นสุดขั้ว
N/A๓.๗๓ GHz๑๐๖๖ MHz2 MB๐๔๐๔หรือมากกว่า
N/A๓.๔๖ GHz๑๐๖๖ MHz๕๑๒ KB
(L3 2 MB)
๐๓๓๘หรือมากกว่า
N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KB
(L3 2 MB)
๐๓๓๘หรือมากกว่า
Intel® Pentium®4672๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
662๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๔หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๔หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๔หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๔หรือมากกว่า
620๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
519K๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
519๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
517๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
516๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
515๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
506๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๖๙หรือมากกว่า
505J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
505๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า
505๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๓๓๘หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
caution icon
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด