คู่มือผู้ใช้ Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) สำหรับแพลตฟอร์มสำหรับตระกูลชิปเซ็ต Intel®7ซีรี่ส์/แพลตฟอร์ม Intel® PCH

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006720

12/07/2017

คู่มือผู้ใช้ Intel® MEBX สำหรับชิปเซ็ต Intel®7ซีรี่ส์ (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่า Intel® Management Engine BIOS Extension (Intel® MEBX) สำหรับแพลตฟอร์ม Intel®7ซีรี่ส์ตระกูลชิปเซ็ต/Intel® PCH Intel® AMT ๘.๐ คู่มือผู้ใช้นี้มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และผู้ให้บริการระบบที่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อนและการติดตั้งเครือข่าย คู่มือนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ชมทั่วไป

ชื่อไฟล์: Intel_MEBX_User_Guide_for_7Series. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๙,๓๐๑ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*