ภาพรวม BIOS สําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006714

27/08/2021

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

BIOS และ UEFI คืออะไร

BIOS (Basic Input/Output System) คือโปรแกรมที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เวลาที่เปิดเครื่องจนกระทั่งระบบปฏิบัติการเข้ามาทํางาน วัตถุประสงค์ของ BIOS คือการระบุและเริ่มต้นโปรเซสเซอร์ หน่วยความจํา ฮาร์ดไดรฟ์ ออปติคอลไดรฟ์ และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) คือข้อมูลจําเพาะที่กําหนดอินเตอร์เฟซซอฟต์แวร์ระหว่างระบบปฏิบัติการและเฟิร์มแวร์แพลตฟอร์ม UEFI จะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซเฟิร์มแวร์ Basic Input/Output System (BIOS) แทน พร้อมกับการใช้งานเฟิร์มแวร์ UEFI ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนแบบดั้งเดิมสําหรับบริการ BIOS

CMOS คืออะไร

CMOS (เซมิคอนดักเตอร์โลหะออกไซด์เสริม) เป็นชิปที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่แบบออนบอร์ดในคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บข้อมูล หรือเรียกอีกอย่างว่า Real-Time Clock (RTC) หรือ NON-volatile RAM (NVRAM)

ฉันควรอัปเดต BIOS เมื่อใด

อัปเดต BIOS บนคอมพิวเตอร์ของคุณเฉพาะเมื่อเวอร์ชั่น BIOS ที่ใหม่กว่าสามารถแก้ปัญหาเฉพาะได้ เราไม่แนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่จําเป็นต้องใช้ คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลง BIOS ทั้งหมดในหมายเหตุประจํารุ่นที่มาพร้อมกับการอัปเดต BIOS ใน ศูนย์การดาวน์โหลด

ฉันจะรับอัปเดต BIOS ได้จากที่ใด

การอัปเดต BIOS ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานที่ศูนย์ดาวน์โหลด

ฉันจะอัปเดต BIOS ได้อย่างไร

การอัปเดต Intel® NUC BIOS เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดมีหลายวิธี จํานวนตัวเลือกที่มีสําหรับรุ่นเฉพาะจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนไดรฟ์และขนาดไฟล์อัปเดต BIOS ดูคําแนะนําการอัปเดต BIOS

ฉันจะหาอภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS ได้ที่ไหน

สําหรับรายการการตั้งค่า BIOS พร้อมกับวัตถุประสงค์และตัวเลือก ให้ดูอภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS

ฉันจะเข้าสู่การตั้งค่า BIOS ได้อย่างไร

สามารถใช้โปรแกรมตั้งค่า BIOS เพื่อดูและเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS สําหรับคอมพิวเตอร์ได้ คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรมตั้งค่า BIOS ได้โดยกด F2 หลังจากการทดสอบหน่วยความจํา Power-On Self-Test (POST) เริ่มทํางานและก่อนบู๊ตระบบปฏิบัติการ

หากเกิดปัญหาใดๆ หลังจากทําการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS เช่น ประสิทธิภาพการทํางานต่ําหรือปัญหาชั่วคราว ให้รีเซ็ตบอร์ดเดสก์ทอปเป็นค่าเริ่มต้น:

  1. กด F2 ระหว่างการบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. กด F9 เพื่อตั้งค่าเริ่มต้น
  3. กด F10 เพื่อบันทึกและออก

หากระบบล็อคหรือไม่บูตหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS ให้ทําการกู้คืน BIOS

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหา BIOS ใน Intel® NUC
การล้าง CMOS บน Intel® NUC