ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูล S5520SC Intel® Workstation Board

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006689

11/09/2017

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเหล่านี้ให้คุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงสำหรับตระกูล Intel® Workstation Board S5520SC

Intel® Workstation Board หรือระบบ
S5520SCข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ชื่อไฟล์: E39530010_S5520SC_TPS_R1_7. pdf
ขนาดไฟล์: ๓,๐๓๗ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๐
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๗
SC5650SCWSข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ชื่อไฟล์: E81822002_SC5650SCWS_TPS_R1_2. pdf
ขนาดไฟล์: ๓,๓๔๐ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๐
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๑.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ
เอกสารนี้ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะการชี้แจงการ errata และการเปลี่ยนแปลงเอกสาร มีไว้สำหรับผู้ผลิตระบบฮาร์ดแวร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการหรือเครื่องมือ

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF) icon
ขนาดไฟล์: ๑๙๑ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๒