หน่วยความจำระบบสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GBF

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006683

10/06/2020

คุณสมบัติของหน่วยความจำระบบ
Intel® Desktop Board D865GBF มีซ็อกเก็ต DIMM สี่ช่องและรองรับคุณสมบัติของหน่วยความจำต่อไปนี้:

  • 2.6 v (เฉพาะ) ๑๘๔ DDR SDRAM Dimm ที่มีรายชื่อแบบชุบทอง
  • ไม่รองรับการทำงานกับ Dimm แบบ1หน้าหรือสองด้านต่อไปนี้โดยมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้: Dimm สองหน้าที่ไม่มีองค์กร x16
  • หน่วยความจำระบบสูงสุด 4 GB ทั้งหมด
  • หน่วยความจำระบบขั้นต่ำทั้งหมด:๖๔ MB
  • Dimm ที่ไม่ใช่ ECC
  • ตรวจจับสถานะการอนุกรมแบบอนุกรม
  • DDR400, DDR333, และ DDR266 SDRAM Dimm
หมาย เหตุ
  • ถอดการ์ดวิดีโอ AGP ออกก่อนการติดตั้งหรืออัพเกรดหน่วยความจำเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนด้วยกลไกการจัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำ
  • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะของหน่วยความจำ DDR SDRAM ที่บังคับใช้ได้อย่างเต็มที่บอร์ดควรมี Dimm ที่รองรับโครงสร้างข้อมูลการตรวจจับ (SPD) ของอนุกรม ซึ่งช่วยให้ BIOS สามารถอ่านข้อมูล SPD และโปรแกรมชิปเซ็ตเพื่อกำหนดการตั้งค่าหน่วยความจำให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพที่สูงสุดได้อย่างแม่นยำ หากมีการติดตั้งหน่วยความจำแบบ SPD BIOS จะพยายามกำหนดการตั้งค่าหน่วยความจำอย่างถูกต้อง แต่ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถืออาจได้รับผลกระทบหรือ Dimm อาจจะไม่สามารถทำงานภายใต้ความถี่ที่กำหนดไว้ได้

 

การสนับสนุนความถี่บัสของระบบและหน่วยความจำชุดความเร็ว

เสียบความถี่บัสของระบบโปรเซสเซอร์ที่จำเป็น
DDR400๘๐๐ MHz
DDR333 (ดูหมายเหตุด้านล่าง)๘๐๐หรือ๕๓๓ MHz
DDR266๘๐๐, ๕๓๓, หรือ๔๐๐ MHz

 

หมาย เหตุเมื่อใช้โปรเซสเซอร์ระบบความถี่บัส๘๐๐ MHz DDR333 memory จะตอกบัตรเข้า๓๒๐ MHz ซึ่งช่วยลดความดังของระบบให้มากขึ้นเพื่อปรับประสิทธิภาพระบบที่เร็วที่สุด

 

การกำหนดค่า DIMM ที่รองรับ
 

ความจุ DIMMตั้ง ค่า คอน ฟิกความหนาแน่นของ DDR SDRAMด้านหน้า/ด้านหลังขององค์กร DDR SDRAMจำนวนอุปกรณ์ DDR SDRAM
๖๔ MBด้านเดียว๖๔ mbit8 M x 8/ว่าง8
๖๔ MBด้านเดียว๑๒๘ mbit8 M x 16/ว่าง4
๑๒๘ MBสองด้าน๖๔ mbit8เมตร x 8/8 M x 816
๑๒๘ MBด้านเดียว๑๒๘ mbit16 M x 8/ว่าง8
๑๒๘ MBด้านเดียว๒๕๖ mbit16 M x 16/ว่าง4
๒๕๖ MBสองด้าน๑๒๘ mbit16 M x 8/16 M x 816
๒๕๖ MBด้านเดียว๒๕๖ mbit๓๒ M x 8/ว่าง8
๒๕๖ MBด้านเดียว๕๑๒ mbit๓๒ M x 16/ว่าง4
๕๑๒ MBสองด้าน๒๕๖ mbit๓๒ m x 8/32 M x 816
๕๑๒ MBด้านเดียว๕๑๒ mbit๖๔ M x 8/ว่าง8
๑๐๒๔ MBสองด้าน๕๑๒ mbit๖๔ m x 8/64 M x 816

 

ความเร็วของระบบบัสและหน่วยความจำ
Intel® Desktop Board D865GBF สนับสนุนความเร็วบัสสามระบบและความเร็วหน่วยความจำสามตัว ไม่รองรับความเร็วของหน่วยความจำระบบทั้งหมดที่ความเร็วบัสของระบบทั้งหมด ตารางด้านล่างเป็นรายการของความเร็วของระบบบัสและหน่วยความจำที่มีอยู่

ความเร็วบัสของระบบPC2100
๒๖๖ MHz DDR SDRAM
PC2700
๓๓๓ MHz DDR SDRAM
PC3200
๔๐๐ MHz DDR SDRAM
๘๐๐ MHzXx1X
๕๓๓ MHzXXx2
๔๐๐ MHzXx3x4

 

1 เพื่อลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหน่วยความจำ DDR ๓๓๓ mhz มีการตอกบัตรที่๓๒๐ MHz เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel®ที่มีความเร็วบัสระบบ๘๐๐ MHz

2 เพื่อลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหน่วยความจำ๔๐๐ mhz optane มีการตอกบัตรที่๓๓๓ MHz เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel ที่มีความเร็วบัสระบบ๕๓๓ MHz

3 เพื่อลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหน่วยความจำ๓๓๓ mhz optane มีการตอกบัตรที่๒๖๖ MHz เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel ที่มีความเร็วบัสระบบ๔๐๐ MHz

4 เพื่อลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหน่วยความจำ Optane ๔๐๐ mhz มีการตอกบัตรที่๒๖๖ MHz เมื่อใช้โปรเซสเซอร์ Intel ที่มีความเร็วบัสระบบ๔๐๐ MHz

หน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบ

หน่วยความจำที่ผ่านการทดสอบภายใน
Intel มีหน่วยความจำจำนวนจำกัดที่ผ่านการทดสอบสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป หมายเลขชิ้นส่วนเหล่านี้อาจไม่พร้อมให้บริการตลอดวงจรอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ตารางด้านล่างแสดงรายการส่วนที่ผ่านการทดสอบเต็มรูปแบบที่ดำเนินการโดย Intel สำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GBF

DDR333

ขนาด (MB)ผลิตหมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตECC หรือที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBกลKVR333X64C25/512ที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBไมครอนMT8VDDT1664AG-335 B1ที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBNanya *NT128D64S88A0G-6ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBNanyaNT512D64S8HABG-6ที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBSmartphoneM368L1624DTM-CB3ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBซัม ซุงM368L3223DTM-CB3ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBซัม ซุงM368L6423DTM-CB3ที่ไม่ใช่ ECC

 

DDR400

ขนาด (MB)ผลิตหมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตECC หรือที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBDataram *DTM63667Aที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBDataramDTM63668Aที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBElpida *EBD25UC8AKFA-5Cที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBElpidaEBD52UC8AKFA-5Cที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBHynixHYMD232646B8J-D43ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBHynixHYMD264646B8J-D43ที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBInfineon *HYS64D16301GU-5-Bที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBInfineonHYS64D32300GU-5-Bที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBInfineonHYS64D64320GU-5-Bที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBคิงส์ตันKVR400X64C3A/128ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBคิงส์ตันKVR400X64C3A/256ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBคิงส์ตันKVR400X64C3/256ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBคิงส์ตันKVR400X64C3A/512ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBคิงส์ตันKVR400X64C3/512ที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBไมครอนMT8VDDT1664AG-40BB5ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBไมครอนMT16VDDT3264AG-40BB5ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBไมครอนMT16VDDT3264AG 403B5ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBไมครอนMT8VDDT3264AG-40BC4ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBไมครอนMT16VDDT6464AG-40BC4ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBMosel Vitelic *V826632K24SATG-D3ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBMosel VitelicV826632K24SATG-D4ที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBNanyaNT128D64SH4B1G-5ที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBNanyaNT128D64SH4B1G-5Tที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBNanyaNT256D64S88B1G-5ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBNanyaNT256D64S88B1G-5Tที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBNanyaNT512D64S8HB1G-5ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBNanyaNT512D64S8HB1G-5Tที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBซัม ซุงM368L1624DTM-CCCที่ไม่ใช่ ECC
๑๒๘ MBซัม ซุงM368L1624DTM-CC4ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBซัม ซุงM368L3223ETM-CB4ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBซัม ซุงM368L3223DTM-CCCที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBซัม ซุงM368L3223ETM-CCCที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBซัม ซุงM368L3223DTM-CC4ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBซัม ซุงM368L6423ETM-CB4ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBซัม ซุงM368L6423DTM-CCCที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBซัม ซุงM368L6423ETM-CCCที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBซัม ซุงM368L6423DTM-CC4ที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBเทคโนโลยีง่ายๆ *ST64C8F32-A05ESที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBเทคโนโลยีที่เรียบง่ายST64C8F64-A05ESที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBชาญSM5646485D8N6CNที่ไม่ใช่ ECC
๒๕๖ MBพิพิธภัณฑ์VI4CU326428DTNL1ที่ไม่ใช่ ECC
๕๑๒ MBไวกิ้งVI4CU646428DTNL1ที่ไม่ใช่ ECC