โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® DG965PZ

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006675

30/09/2019

Intel® Desktop Board DG965PZ สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ


โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Duo
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E6700๒.๖๖ GHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6600๒.๔๐ GHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6420๒.๑๓ GHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6400๒.๑๓ GHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6320๑.๘๖ GHz4 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E6300๑.๘๖ GHz2 MB๐๘๑๖หรือมากกว่า
E4700๒.๖๐ GHz2 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E4600๒.๔๐ GHz2 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E4400๒.๐๐ GHz2 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E2220๒.๔๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E2200๒.๒๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E2180๒.๐๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E2160๑.๘๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E2140๑.๖๐ GHz1 MB๑๖๙๘หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E1600๒.๔๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E1500๒.๒๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E1400 (แบบสองคอร์)๒.๐๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๙๘หรือมากกว่า
E1200 (แบบสองคอร์)๑.๖๐ GHz๕๑๒ KB๑๖๙๘หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®ลำดับ๔๐๐

>

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
4402 GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBATX เท่านั้น๑๖๘๗หรือมากกว่า
430๑.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBATX เท่านั้น๑๖๘๗หรือมากกว่า
420๑.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBATX เท่านั้น๑๖๘๗หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
๙๖๐ (เฉพาะ SL9K7 sSpec เท่านั้น)๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
๙๕๐
(SL95V & SL9K8 เท่านั้น)
๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
945๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4 MBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
๙๔๐
(เฉพาะ SL95W sSpec เท่านั้น)
๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
935๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๑๖๖๓หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
9253 GHz๘๐๐ MHz4 MBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
915๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4 MBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
805๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz2x1 MBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MBATX หรือ BTX๐๘๑๖หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2โมดูลหน่วยความร้อนประเภท1เวอร์ชั่น BIOS
360๓.๔๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
356๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
355๓.๓๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
352๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
351๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
350๓.๒๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
341๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBATX เท่านั้น๐๘๑๖หรือมากกว่า

 

ประเภทโมดูล1ชนิด: โปรเซสเซอร์ Intel แบบบรรจุกล่องอาจมีโมดูลความร้อน BTX หรือโมดูลการระบายความร้อนแบบตระกูล ATX บอร์ดนี้ต้องใช้โมดูลความร้อน BTX หากโปรเซสเซอร์ที่อยู่ในรายการประกอบด้วยโมดูลหน่วยความร้อน ATX, โมดูลความร้อน BTX จะต้องแยกต่างหาก

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ มันเป็น5สตริงอักขระ (SL36W, XL2XL, ฯลฯ) ที่มีการพิมพ์บนโปรเซสเซอร์และใช้ในการระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้ได้โดยดูที่เครื่องหมายบนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

คำเตือน: โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบของบอร์ดเดสก์ทอป การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด