เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®โมบายล์

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006672

06/10/2020

โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron®เอกสารข้อมูลที่แสดงด้านล่างแตกต่างกันออกไปจากเอกสารไปยังเอกสารแต่โดยทั่วไปแล้วจะอธิบายถึง:

  • คุณสมบัติของโปรเซสเซอร์
  • ข้อมูลจำเพาะด้านไฟฟ้า
  • คุณสมบัติด้านพลังงาน
  • ข้อมูลจำเพาะของแพคเกจ
  • ข้อมูลจำเพาะด้านความร้อน
  • การเตรียมใช้งานโปรเซสเซอร์และการกำหนดค่า
  • อินเทอร์เฟซโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® (0.18 u) ในแพคเกจไมโคร BGA2 และ PGA2 ที่๙๐๐, ๘๕๐, ๘๐๐, ๗๕๐, ๗๐๐, ๖๕๐, ๖๐๐, ๕๕๐, ๕๐๐, และ๔๕๐ MHz, แรงดันไฟฟ้าต่ำ, ๖๐๐, และ 400A MHz, และแรงดันไฟฟ้าต่ำและ๕๐๐ mhzPDF icon
ชื่อไฟล์: 28365403
ขนาด: ๙๐๓๐๖๙ไบต์

หมาย เหตุโปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel Celeron 800A MHz ในแพคเกจ Micro-FCBGA และไมโคร FCBGA มีตัวเลือก ' A ' เพื่อแยกความแตกต่างจากโปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel Celeron ๘๐๐ MHz ในแพคเกจ BGA2 และ PGA2

 

โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® (0.18 u) ในแพคเกจ micro-FCBGA และไมโคร FCBGA ที่๙๓๓, ๘๖๖, 800A1 และ๗๓๓ MHzPDF icon
ชื่อไฟล์: 29851401
ขนาด: ๑๔๙๗๗๕๕ไบต์

โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์ (๐.๑๓μ) ในแพคเกจ micro-FCBGA และไมโคร FCBGA ที่๑.๓๓ ghz, ๑.๒๖ ghz, ๑.๒๐ ghz, ๑.๑๓ ghz, ๑.๐๖ ghz, ๑.๐๐ ghz; แรงดันไฟฟ้าต่ำ๗๓๓ MHz, ๖๕๐ MHz; และแรงดันไฟฟ้าต่ำเป็นพิเศษ๗๓๓ MHz, ๗๐๐ MHz, ๖๖๗ MHz และ๖๕๐ MHzPDF icon
ชื่อไฟล์: 29851706
ขนาด: ๑๙๕๐๔๔๘ไบต์

โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์บนกระบวนการไมครอน .13 และในแผ่นข้อมูลของแพคเกจ Micro-FPGAPDF icon
ชื่อไฟล์: 25130808
ขนาด: ๑๑๖๙๕๙๙ไบต์

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์ T1x00 [PDF]PDF icon
ชื่อไฟล์: 31973401
ขนาด: ๑,๔๒๔,๒๓๙ไบต์
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๘

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®๕๐๐ได้หรือไม่ เอกสารข้อมูลซีรี่ส์ [PDF]PDF icon
ชื่อไฟล์: 320462
ขนาด: ๘๒๓,๓๘๕ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๘

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®๕๐๐ได้หรือไม่ เอกสารข้อมูลซีรี่ส์ [PDF]PDF icon
ชื่อไฟล์: 31766603
ขนาด: ๑,๐๑๒,๖๕๐ไบต์
วันที่: มกราคม๒๐๐๘

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ๕๐๐ได้อย่างไร เอกสารข้อมูลซีรี่ส์ [PDF]PDF icon
ชื่อไฟล์: 31620503
ขนาด: ๑,๕๖๘,๔๘๘ไบต์
วันที่: กันยายน๒๐๐๗

เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M [PDF]PDF icon
ชื่อไฟล์: 30030203
ขนาด: ๑,๖๘๑,๗๕๗ไบต์
วันที่: มิถุนายน๒๐๐๔

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M บนแผ่นข้อมูลกระบวนการ 65nm [PDF]PDF icon
ชื่อไฟล์: 31272604
ขนาด: ๑,๙๕๗,๕๘๔ไบต์
วันที่: มกราคม๒๐๐๗

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M บนแผ่นข้อมูลกระบวนการ 90nm [PDF]PDF icon
ชื่อไฟล์: 30311008
ขนาด: ๘๓๓,๘๗๔ไบต์
วันที่: มกราคม๒๐๐๗

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®๔๐๐ได้หรือไม่ เอกสารข้อมูลซีรี่ส์ [PDF]PDF icon
ชื่อไฟล์: 316963
ขนาด: ๑,๓๗๘,๔๔๘ไบต์
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๘

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®๒๐๐ได้หรือไม่ เรียงลำดับเอกสารข้อมูล [PDF]PDF icon
ชื่อไฟล์: 31854602
ขนาด: ๕๓๐,๒๒๑ไบต์
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๗

เอกสารทางเทคนิคอื่นๆ

ตระกูลโปรเซสเซอร์ Celeron® Intel®

เปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรเซสเซอร์
โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Celeron® Intel®

หมายเลขโปรเซสเซอร์ Intel®
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับเลขที่ Celeron®ของโปรเซสเซอร์และคำนำหน้าตามตัวอักษร
ค้นหารายละเอียดข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*