ตารางข้อมูลโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006672

12/02/2024

ตารางข้อมูลโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ที่ระบุไว้ด้านล่างจะแตกต่างกันไปตามเอกสารแต่ละฉบับ แต่โดยทั่วไปอธิบายถึง:

  • คุณสมบัติของโปรเซสเซอร์
  • ข้อมูลจําเพาะทางไฟฟ้า
  • คุณสมบัติพลังงาน
  • ข้อมูลจําเพาะของแพ็คเกจ
  • ข้อมูลจําเพาะเกี่ยวกับความร้อน
  • การเริ่มต้นและการกําหนดค่าโปรเซสเซอร์
  • อินเตอร์เฟซโปรเซสเซอร์

โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® (0.18μ) ในแพ็คเกจ BGA2 และ Micro-PGA2 ที่ 900 MHz, 850 MHz, 800 MHz, เอกสารข้อมูล 750 MHz, 700 MHz, 650 MHz, 600 MHz, 550 MHz, 500 MHz, 450 MHz, 600 MHz แรงดันไฟฟ้าต่ํา, 500 MHz แรงดันไฟฟ้าต่ํา, 400A MHz และแรงดันไฟฟ้าต่ําพิเศษ 600 MHz, แผ่นข้อมูล Ultra Low-voltage 500 MHz PDF icon
ขนาด: 790 KB
วันที่: ตุลาคม 2001

หมาย เหตุ โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel Celeron 800A MHz ในแพ็คเกจ Micro-FCBGA และ Micro-FCPGA มีการกําหนด 'A' ให้แตกต่างจากโปรเซสเซอร์ Intel Celeron 800 MHz ในแพ็คเกจ Micro-BGA2 และ Micro-PGA2

เอกสารรายละเอียดโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® (0.18μ) ในแพ็คเกจ Micro-FCBGA และ Micro-FCPGA ที่ 933 MHz, 866 MHz, 800A MHz และ 733 MHz PDF icon
ขนาด: 1.39 MB
วันที่: ตุลาคม 2001

โปรเซสเซอร์โมบายล์ Intel® Celeron® (0.13 μ) ในแพ็คเกจ Micro-FCBGA และ Micro-FCPGA ที่ 1.33 GHz, 1.26 GHz, 1.20 GHz, 1.13 GHz, 1.06 GHz, 1.00 GHz; แรงดันไฟฟ้าต่ํา 733 MHz, 650 MHz; และ Ultra Low Voltage 733 MHz, 700 MHz, 667 MHz, และ 650 MHz PDF icon
ขนาด: 1.86 KM
วันที่: เมษายน 2003

ตารางข้อมูลโมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® บนกระบวนการผลิต .13 ไมครอน และในแพ็คเกจ Micro-FCPGA PDF icon
ขนาด: 1.14
วันที่: เมษายน 2005

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® Dual-Core T1x00 PDF icon
ขนาด: 1.33 MB
วันที่: ตุลาคม 2008

ตารางข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 500Δ PDF icon
ขนาด: 738 KB
วันที่: สิงหาคม 2008

ตารางข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 500Δ PDF icon
ขนาด: 926 KB
วันที่: มกราคม 2008

ตารางข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M ซีรีส์ 500Δ PDF icon
ขนาด: 1.53 MB
วันที่: กันยายน 2007

เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M PDF icon
ขนาด: 1.28 MB
วันที่: มิถุนายน 2004

ตารางข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M บนกระบวนการ 65nm PDF icon
ขนาด: 1.91 MB
วันที่: มกราคม 2007

ตารางข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® M บนกระบวนการ 90nm PDF icon
ขนาด: 863 KB
วันที่: มกราคม 2007

ตารางข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 400Δ PDF icon
ขนาด: 1.35 MB
วันที่: สิงหาคม 2008

ตารางข้อมูลลําดับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® 200Δ PDF icon
ขนาด: 455 KB
วันที่: ตุลาคม 2007

เปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรเซสเซอร์
โมบายล์โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®
ตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®

หมายเลขโปรเซสเซอร์ Intel®
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขตัวประมวลผล Celeron®และส่วนนําหน้าตามตัวอักษร
ค้นหารายละเอียดข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*