โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D865GLC

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006655

30/09/2019

Intel® Desktop Board D865GLC สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต mPGA478 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

ตระกูลโปรเซสเซอร์หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOSหมาย เหตุ
Intel® Pentium®4
รุ่นสุดขั้ว
N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KB
2 MB (L3)
P11 หรือมากกว่าการปรับปรุงบอร์ดต่อไปนี้ (หมายเลข AA) รองรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้:

C27498-406 หรือใหม่กว่า
C27499-406 หรือใหม่กว่า
C27500-406 หรือใหม่กว่า
C28903-405 หรือใหม่กว่า
C28906-405 หรือใหม่กว่า
C28909-406 หรือใหม่กว่า
C32156-405 หรือใหม่กว่า
C31110-404 หรือใหม่กว่า

ดู หมายเหตุประกอบของบอร์ดด้านล่าง เพื่อหาคำอธิบาย

N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KB
2 MB (L3)
P11 หรือมากกว่า
Intel® Pentium®4N/A3.40 e GHz๘๐๐ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A3.20 e GHz๘๐๐ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A3E GHz๘๐๐ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A2.80 e GHz๘๐๐ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A2.80 a GHz๕๓๓ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A2.40 a GHz๕๓๓ MHz1 MBP13 หรือมากกว่า
N/A๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP11 หรือมากกว่าการปรับปรุงบอร์ดทั้งหมดสนับสนุนโปรเซสเซอร์เหล่านี้
N/A๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A3 GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A2.80 c GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A2.60 c GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A2.40 c GHz๘๐๐ MHz๕๑๒ KBP06 หรือมากกว่า
N/A2.40 b GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A2A GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A1.80 a GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
N/A1.60 a GHz๔๐๐ MHz๕๑๒ KBP03 หรือมากกว่า
Intel® Celeron® D345๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP23 หรือมากกว่า

การปรับปรุงบอร์ดต่อไปนี้ (หมายเลข AA) รองรับโปรเซสเซอร์เหล่านี้:

C27498-406 หรือใหม่กว่า
C27499-406 หรือใหม่กว่า
C27500-406 หรือใหม่กว่า
C28903-405 หรือใหม่กว่า
C28906-405 หรือใหม่กว่า
C28909-406 หรือใหม่กว่า
C32156-405 หรือใหม่กว่า
C31110-404 หรือใหม่กว่า

ดู หมายเหตุประกอบของบอร์ดด้านล่าง เพื่อหาคำอธิบาย

340๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP23 หรือมากกว่า
335๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
330๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
325๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
320๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
315๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KBP18 หรือมากกว่า
Intel® Celeron®N/A๒.๘๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP03 หรือมากกว่าการปรับปรุงบอร์ดทั้งหมดสนับสนุนโปรเซสเซอร์เหล่านี้
N/A๒.๗๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๖๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๕๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๔๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๓๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๒๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๑๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP03 หรือมากกว่า
N/A๒.๐๐ GHz๔๐๐ MHz๑๒๘ KBP03 หรือมากกว่า

 

ข้อ ควร ระวัง
caution icon
การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด

 

หมาย เหตุ

ฉบับปรับปรุงบอร์ด
ป้ายชื่อบาร์โค้ดขนาดเล็กคล้ายกับแผนภาพที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้สามารถพบได้บนด้านส่วนประกอบของบอร์ดเดสก์ท็อป ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษร AAสามารถช่วยระบุชนิดและเวอร์ชันของบอร์ดเดสก์ท็อปของคุณได้ AA มีหมายเลขหลัก6หลักและหมายเลข dash 3 หลัก (หมายเลข3ตัวตามด้วย)

คำแถลง ... หรือรุ่นที่ใหม่กว่าหมายถึงหมายเลข dash ของ AA (หมายเลขสามตัวต่อไปนี้) หากหมายเลขนี้มีค่ามากกว่าหมายเลขที่ระบุไว้ในตารางบอร์ดจะสนับสนุนโปรเซสเซอร์ที่เกี่ยวข้อง

หากหมายเลขหลัก6หลักของคุณไม่อยู่ในตารางโปรดติดต่อผู้ผลิตระบบของคุณเพื่อขอข้อมูลการสนับสนุนโปรเซสเซอร์

6 digit main number