ตัวอย่างทิศทางข้อ TextDirection สำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006632

12/02/2020

ตัวอย่างนี้เลื่อนเคอร์เซอร์บนจอ LCD ที่ใช้วิธีการจากซ้ายไปขวา เราใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • Adafruit LCD 16x2
 • Potentiometer
 • ขนมหมากรุก
 • สาย

คำ แนะ นำ

 1. ทำการเชื่อมต่อต่อไปนี้โดยใช้สายของคุณ:
   
  บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *ขนมหมากรุก
  บริจาคแถบลบ
  5 Vแถบบวก

 2. วาง potentiometer และ LCD บนเขียงและทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้:
   
  บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น ArduinoขนมหมากรุกPotentiometerLcd
   แถบลบPin 1 
    Pin 2ปักหมุด3
   แถบบวกปักหมุด3 
   แถบลบ Pins 1, 5 และ16
   แถบบวก Pins 2 และ15
  พิน12  ปักหมุด4
  พิน11  พิน6
  ปักหมุด5  พิน11
  ปักหมุด4  พิน12
  ปักหมุด3  พิน13
  Pin 2  พิน14

 3. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและพอร์ต USB กับ USB บนบอร์ดขยาย Arduino
 4. เปิด Arduino IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 5. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือก Com ที่บอร์ด Intel Edison เชื่อมต่ออยู่
 6. คลิก "ไฟล์" ≫ ตัวอย่าง ≫ LiquidCrystalและเลือกทิศทาง textdirection
 7. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

วงจร

LCD TextDirection example

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*