ตัวอย่างกรณีสวิตช์สำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006625

13/02/2020

ตัวอย่างนี้ใช้ตัวต้านทานภาพถ่ายเพื่อวัดแสงในสภาพแวดล้อม รหัสแปลค่าที่อ่านเพื่อหรี่แสงสว่างมืดพร้อมกับเคสแบบสวิตช์ เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • ขนมหมากรุก
 • ต้านทานภาพ
 • สาย
 • 10 k ต้านทาน

คำ แนะ นำ

 1. วางตัวต้านทานภาพถ่ายบนเส้นทางและทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้
   
  ต้านทานภาพบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduinoขนมหมากรุก10 k ต้านทาน
  เชื่อม ต่อขับแถบลบเชื่อม ต่อ
  เชื่อม ต่อ แถบบวก 

 2. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
 3. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 4. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือก Com ที่บอร์ด Intel Edison เชื่อมต่ออยู่
 5. ภายใต้ไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 05. ควบคุมและเลือกสวิตช์เคส
 6. คลิกไอคอนอัปโหลด

วงจร

switch case

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้Fritzing