เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการย้ายข้อมูลส่วนกำหนดค่า Intel® PROSet ไร้สาย

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006612

25/03/2019

ภาพรวม
รูปแบบการปรับใช้
การใช้งานทั่วไป
ภาค ผนวก
ดาวน์โหลดคำแนะนำในรูปแบบไฟล์ pdf

ภาพรวม
PSMT คือเครื่องมือการย้ายข้อมูลระบบไร้สาย Intel® PROSet Intel® PROSet/Wireless Advanced Enterprise Software เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ในการย้ายโปรไฟล์ Intel® PROSet/ไร้สายจาก Windows XP * ไปเป็น Windows 7 * นอกจากนี้ PSMT ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการเก็บถาวรโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ช่วยให้โปรไฟล์ของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บและเรียกคืนตามความจำเป็น

เครื่องมือการย้ายข้อมูลส่วนกำหนดค่าแบบไร้สาย Intel® PROSet มาในสองรูปแบบ:

 • ตัวแปร๓๒บิตสำหรับ XP และ Windows 7
 • ตัวแปร๖๔บิตสำหรับ XP และ Windows 7

รูปแบบการปรับใช้
มีสองรุ่นการปรับใช้สำหรับ PSMT:

 • ในรุ่นเก่าของ PROSet, PSMT สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องติดตั้งครั้งแรก เพียงคัดลอก PSMT ไปยังเครื่องโฮสต์และเปิดจากบรรทัดคำสั่ง
 • ในรูปแบบการปรับใช้นี้ไบนารี PSMT จะมีชื่อตามความละเอียดบิตที่พวกเขาสนับสนุน
  PSMT32 เป็นตัวแปร๓๒บิต
  PSMT64 เป็นตัวแปร๖๔บิต
 • ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของที่เก็บถาวรของโปรไฟล์คือไดเรกทอรีปัจจุบันของกระบวนการ
 • มีการติดตั้ง PSMT เข้ากับโฟลเดอร์ bin ของ PROSet ในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตั้ง
 • ในรูปแบบการปรับใช้นี้ทั้งสอง๓๒-บิตและ๖๔-บิตตัวแปรชื่อว่า PSMT. exe

ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของที่เก็บถาวรของโปรไฟล์จะถูกกำหนดโดยค่ารีจิสทรี Hklm\caseeiasen

การใช้งานทั่วไป

PSMT ถูกปรับใช้เป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน
กรณีการใช้งาน: การย้ายส่วนกำหนดค่าผู้ใช้

ผู้ใช้ต้องการย้ายโปรไฟล์ไร้สาย PROSet จาก PROSet ที่เรียกใช้ภายใต้ XP เพื่อ PROSet ที่ทำงานอยู่ภายใต้ Windows 7 ผู้ใช้สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คัดลอก PSMT32 และ PSMT64 ลงในไดเรกทอรีเดียวกันบนแฟลชไดรฟ์
 2. เสียบแฟลชไดรฟ์เข้ากับระบบ XP ๓๒บิตที่ใช้งาน PROSet
 3. เปิดพรอมต์คำสั่งและเปลี่ยนไดเรกทอรีปัจจุบันเป็นไดเรกทอรีที่ประกอบด้วย PSMT32
 4. จากคำสั่งเรียกใช้ PSMT32/export
  1. PSMT_PROFILE_ARCHIVE จะถูกสร้างขึ้นในไดเรกทอรีปัจจุบัน
  2. นอกจากนี้ไฟล์บันทึกชื่อ PSMT จะถูกสร้างขึ้นในไดเรกทอรีเดียวกันที่ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการของโปรไฟล์ที่เก็บถาวรไว้ใน PSMT_PROFILE_ARCHIVE
 5. ถอดแฟลชไดรฟ์ออกจากระบบ Windows XP
 6. เสียบแฟลชไดรฟ์เข้า๖๔กับระบบ Windows 7 ที่ใช้งาน Windows 7-บิต
 7. เปิดพรอมต์คำสั่งและเปลี่ยนไดเรกทอรีปัจจุบันเป็นไดเรกทอรีที่ประกอบด้วย PSMT64
 8. จากพรอมต์คำสั่งรัน PSMT32/สิ่งสำคัญ
  1. โปรไฟล์ของผู้ใช้ปัจจุบันใน PSMT_PROFILE_ARCHIVE จะถูกนำเข้ามายัง PROSet
  2. นอกจากนี้ล็อกไฟล์ PSMT เข้าสู่ระบบจะได้รับการอัปเดตเพื่อให้สอดคล้องกับโปรไฟล์ที่นำเข้า
  3. โปรดทราบว่าลักษณะการทำงานที่เป็นค่าเริ่มต้นของ PSMT คือการนำเข้าเฉพาะโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่เป็นของผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น
   1. ส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ที่เป็นของผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้ปัจจุบันสามารถนำเข้าได้โดยการขอใช้/ชื่อผู้ใช้และตัวเลือกโดเมน/userdomain

คุณสามารถยืนยันได้ว่ามีการนำเข้าโปรไฟล์ผู้ใช้เรียบร้อยแล้วโดยใช้กล่องโต้ตอบโปรไฟล์ของยูทิลิตีการเชื่อมต่อ WiFi Intel® PROSet/Wireless

หมาย เหตุ

 1. เมื่อทำงานร่วมกับสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ PSMT จะแยกโปรไฟล์ผู้ใช้ของผู้ใช้ทุกคนบนระบบ
 2. ผู้ใช้สามารถนำเข้าเฉพาะโปรไฟล์ของผู้ใช้ไปยังฐานข้อมูลส่วนกำหนดค่าไร้สายของตนได้
 3. ความเป็นบิตและเครื่องมือจะต้องตรงกับความเป็นบิตของระบบปฏิบัติการ
  1. ผู้ใช้ที่สนใจในการโอนย้ายจาก๓๒บิต Windows XP ไปยัง๖๔-บิต Windows 7 จำเป็นต้องใช้งาน PSMT32 บน XP และ PSMT64 บน Windows 7
 4. หากชื่อผู้ใช้และ/หรือ userdomain ของเจ้าของโปรไฟล์ผู้ใช้ใน Windows XP ไม่ตรงกับผู้ใช้ปัจจุบันใน Windows 7 ผู้ใช้จะต้องลบล้างพวกเขาเมื่อทำการนำเข้าโปรไฟล์ (ดูภาคผนวกสำหรับตัวเลือกบรรทัดคำสั่งของ PSMT)

มีการปรับใช้ PSMT เป็นส่วนหนึ่งของ PROSet
กรณีการใช้งาน: เก็บถาวรโปรไฟล์ผู้ใช้

 1. เปิดพรอมต์คำสั่ง
 2. จากการเรียกใช้งาน PSMT/ส่งออกพร้อมรับคำสั่ง
  1. PSMT_PROFILE_ARCHIVE จะถูกสร้างขึ้นในไดเรกทอรีการเก็บถาวรที่ระบุโดยค่ารีจิสทรี Hklm\catvein
  2. นอกจากนี้ไฟล์บันทึกชื่อ PSMT จะถูกสร้างขึ้นในไดเรกทอรีเดียวกันที่ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการของโปรไฟล์ที่เก็บถาวรไว้ใน PSMT_PROFILE_ARCHIVE
 3. ผู้ใช้สามารถใช้ PSMT/import เพื่อนำเข้าโปรไฟล์ผู้ใช้ของเขา/เธอได้เมื่อจำเป็น

ภาค ผนวก
ใช้

PSMT32 ตัวเลือก < > [profileArchiveName]

สรุป

โปรแกรมนี้จะเอ็กซ์พอร์ตโปรไฟล์ผู้ใช้ทั้งหมดในเครื่อง Windows XP และนำเข้าโปรไฟล์ที่ระบุไว้สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันบนเครื่อง Windows 7

ตัวเลือก

/? : แสดงข้อความนี้
/H: แสดงข้อความนี้
/VERBOSE: โหมด Verbose
/TOC: แสดงส่วนกำหนดค่าทั้งหมดในที่เก็บถาวรของโปรไฟล์
/IMPORT: การนำเข้าโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน
/ส่งออก: เอ็กซ์พอร์ตโปรไฟล์ผู้ใช้
/FORCEIMPORT: เขียนทับโปรไฟล์ผู้ใช้ที่มีอยู่
/ชื่อผู้ใช้ = ชื่อผู้ใช้: การนำเข้าโปรไฟล์ของชื่อผู้ใช้นี้
โดเมน/usedomain = userdomain: การนำเข้าโปรไฟล์ของโดเมนผู้ใช้นี้

ดาวน์โหลดคำแนะนำในรูปแบบไฟล์ pdf
คำแนะนำด้านบนได้ถูกเพิ่มไปยัง pdf ต่อไปนี้

คำแนะนำสำหรับ Prosetwireless Essprofilgrationtooluserguideicon
ชื่อไฟล์: Prosetwireless Essprofilgrationtooluserguide และเครื่องมือ pdf
ขนาดไฟล์: ๓๙๙ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*