ตัวอย่างการวิเคราะห์ตัวอักษรสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006601

12/02/2020

ตัวอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีวงจร ตัวอย่างนี้ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์อักขระใดๆที่ส่งผ่านจอแสดงผลแบบอนุกรม หากสวัสดีถูกส่งไปในจอแสดงผลแบบอนุกรมโค้ดจะแบ่งสตริงในตัวอักษรซึ่งทำให้ผู้ใช้มีข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ฮาร์ดแวร์

  • บอร์ด®กาลิเลโอ Intel

คำ แนะ นำ

  1. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ Usb บนบอร์ด Intel Galileo
  2. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel Galileo
  3. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Intel Galileo
  4. คลิก ไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 08 สตริง และเลือกการ วิเคราะห์ลักษณะ
  5. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"
  6. เปิดจอแสดงผลแบบอนุกรมเพื่อใส่สายอักขระ
  7. ใส่สายอักขระใดก็ได้

ไม่จำเป็นต้องใช้วงจร

Character Analysis Example


หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*