การรับประกันสำหรับ Intel® SSD ซีรีส์ 910

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000006589

12/08/2021

Intel® SSD ซีรีส์ 910 มีการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 5 ปี

ดาวน์โหลดการรับประกันแบบครบถ้วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 5 ปีสำหรับ Intel® SSD ซีรีส์ 910 (PDF) ไอคอน
ชื่อไฟล์: 5yrmediawearoutlimitedwarrantyssd910series_english.pdf
ขนาด: 67 KB
วันที่: สิงหาคม 2016

  • หากต้องมีการเปลี่ยนใหม่ ให้ส่งคืนเฉพาะไดรฟ์ เราไม่สามารถส่งคืนอุปกรณ์เสริมได้
  • สำหรับ Intel® SSD อื่นๆ ทั้งหมด ดูที่หน้า การรับประกันภายใต้เงื่อนไข

 

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การลงทะเบียนและการรับประกัน/Return Material Authorization (RMA)
การรับประกันภายใต้เงื่อนไขสำหรับไดรฟ์ Intel® Solid State
ศูนย์รับประกันของ Intel®