เอกสารข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006588

15/02/2019

เอกสารประกอบโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M ด้านล่างอธิบายคุณสมบัติด้านพลังงาน, pin, ข้อมูลจำเพาะ, แพคเกจ, ความร้อนและข้อมูลจำเพาะด้านไฟฟ้าและข้อมูลเครื่องมือการแก้ปัญหา

Pdfราย ละเอียด
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M พร้อมแคช L2 แบบ 2 MB และ๕๓๓-MHz บนด้านหน้าของบัสข้อมูลiconขนาดไฟล์: ๘๘๐ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๐๕
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® M บนกระบวนการ90nm พร้อมด้วยแผ่นข้อมูลแคช L2 2 MBiconขนาด: 1, 4809 KB
วันที่: มกราคม๒๐๐๖
แผ่นข้อมูลโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Miconขนาดไฟล์: ๑,๐๒๒ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อความทางเทคนิคสำหรับ®ของ Intel Pentium®