SwitchCase2 ตัวอย่างสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006585

12/02/2020

ตัวอย่างนี้ใช้ตัวต้านทานภาพถ่ายเพื่อวัดแสงในสภาพแวดล้อม รหัสแปลค่าที่อ่านเพื่อหรี่แสงสว่างหรือมืดโดยมีกรณีที่สวิตช์ เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • บอร์ด®กาลิเลโอ Intel
 • ขนมหมากรุก
 • ต้านทานภาพ
 • สาย
 • ไฟ Led ห้าดวง
 • ต้านทาน๕๒๒๐โอห์ม

คำ แนะ นำ

 1. ทำให้บอร์ด Intel® Galileo และการเชื่อมต่อแพเขียง วางไฟ Led ห้าตัวบนเขียง สังเกตว่าขายาวบน LED เป็นเชิงบวกและขาที่สั้นลงเป็นค่าลบ เชื่อมต่อไฟ Led ทั้งห้าตัว
   

  บอร์ด®กาลิเลโอ Intel

  ขนมหมากรุก

  Led

  บริจาคแถบลบ 
   แถบลบลบ

 2. วางตัวต้านทาน๒๒๐โอห์มจากด้านบวกของ LED ในส่วนศูนย์กลางของเส้นทาง

 3. เชื่อมต่อต้านทานจากซ้ายไปขวา:
   

  บอร์ด Intel Galileo

  ๒๒๐โอห์มต้านทาน

  Led

  Pin 2เชื่อม ต่อบวก
  ปักหมุด3เชื่อม ต่อบวก
  ปักหมุด4เชื่อม ต่อบวก
  ปักหมุด5เชื่อม ต่อบวก
  พิน6เชื่อม ต่อบวก

 4. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับบอร์ด Intel Galileo และพอร์ต USB กับ USB บนบอร์ด

 5. เปิด Arduino IDE, ภายใต้เครื่องมือ ≫ กระดานเลือกIntel® Galileo

 6. ภายใต้ เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม เลือก Com # ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Intel Galileo

 7. ภายใต้ ไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 05. Controlให้เลือกตัวอย่าง switchCase2

 8. คลิกไอคอนอัปโหลด

วงจร

Circuit

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*