หากตัวอย่างตามเงื่อนไขของคำสั่งสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006579

10/02/2020

ตัวอย่างตามเงื่อนไขของคำสั่ง If จะใช้ potentiometer เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเพื่อสลับเปิดและปิด LED ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่า ค่าจะถูกเปรียบเทียบกับค่าขีดจำกัดที่มี if--คำสั่ง เรากำลังใช้รหัสที่ให้ไว้ภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE 1.5.3

ฮาร์ดแวร์

 • บอร์ด®กาลิเลโอ Intel
 • ขนมหมากรุก
 • Potentiometer
 • สาย
 • LED หนึ่งตัว

คำ แนะ นำ

 1. วาง potentiometer บนเส้นทางและทำการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้ (ดูวงจรด้านล่าง)
   
  Potentiometerบอร์ด®กาลิเลโอ IntelLedขนมหมากรุก
  Pin 1บริจาค แถบลบ
  Pin 2ขับ  
  ปักหมุด35 V แถบบวก
   พิน13บวก 
    ลบแถบลบ

 2. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ Usb บนบอร์ด Intel Galileo
 3. เปิดARDUINO IDE
 4. คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel Galileo
 5. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด Intel Galileo
 6. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 05. ควบคุมและเลือกifstatที่มีเงื่อนไข
 7. คลิก " อัพโหลด ไอคอน"

วงจร
Circuit and breadboard

 

หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้Fritzing