คำถามที่พบบ่อยสำหรับ Intel®การซ่อมแซมในสถานที่สำหรับเซิร์ฟเวอร์

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000006563

12/11/2018

การซ่อมแซม Intel®ในสถานที่สำหรับเซิร์ฟเวอร์คือบริการซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ในสถานที่ที่จัดมาให้สำหรับเซิร์ฟเวอร์กล่อง Intel®สีขาว

การซ่อมแซม Intel®ในสถานที่สำหรับคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ (PDF)icon
เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการซ่อมแซม Intel®ในสถานที่สำหรับบริการเซิร์ฟเวอร์

ขนาดไฟล์: ๑๔๓ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*