การติดตั้งไดรเวอร์ RAID AHCI โดยไม่มีไดรฟ์ดิสเก็ต

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006560

07/02/2018

หากคุณใช้ Windows XP * ระบบจะต้องโหลดไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid ในระหว่างการติดตั้งระบบปฏิบัติการโดยใช้วิธีการติดตั้ง F6 ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการติดตั้งระบบปฏิบัติการลงบนฮาร์ดไดรฟ์หรือไดรฟ์ข้อมูล RAID เมื่ออยู่ในโหมด RAID หรือบนฮาร์ดไดรฟ์เมื่ออยู่ในโหมด AHCI ตามค่าเริ่มต้นการติดตั้ง Windows XP ถือว่าคุณกำลังใช้ฟลอปปีดิสก์

บาง Intel® Desktop Boards ไม่มีตัวเชื่อมต่อฟลอปปีไดรฟ์ หากคุณมีบอร์ดเหล่านี้ให้ใช้หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อโหลดไดรเวอร์: