โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D975XBX2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006549

30/09/2019

Intel® Desktop Board D975XBX2 สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ


โปรเซสเซอร์intel® Xeon®สี่คอร์
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
X3230๒.๖๖ GHz8 MB๒๘๓๑หรือมากกว่า
X3220๒.๔๐ GHz8 MB๒๘๓๑หรือมากกว่า
X3210๒.๑๓ GHz8 MB๒๘๓๑หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์เดสก์ท็อป Intel® Core™ 2 Extreme
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
QX6800๒.๙๓ GHz8 MB๒๒๗๐หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Quad
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
Q6700๒.๖๖ GHz8 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
Q6600๒.๔๐ GHz8 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ 2 Duo
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E6700๒.๖๖ GHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6600๒.๔๐ GHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6420๒.๑๓ GHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6400๒.๑๓ GHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6320๑.๘๖ GHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E6300๑.๘๖ GHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E4700๒.๖๐ GHz2 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
E4600๒.๔๐ GHz2 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
E4500๒.๒๐ GHz2 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
E4400๒.๐๐ GHz2 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
E4300๑.๘๐ GHz2 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E2220๒.๔๐ GHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E2200๒.๒๐ GHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E2180๒.๐๐ GHz1 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
E2160๑.๘๐ GHz1 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า
E2140๑.๖๐ GHz1 MB๒๖๙๒หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
E1600๒.๔๐ GHz๕๑๒ KB๒๗๗๐หรือมากกว่า
E1500๒.๒๐ GHz๕๑๒ KB๒๒๑๒หรือมากกว่า
E1400 (แบบสองคอร์)๒.๐๐ GHz๕๑๒ KB๒๘๓๑หรือมากกว่า
E1200 (แบบสองคอร์)๑.๖๐ GHz๕๑๒ KB๒๘๓๑หรือมากกว่า

 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®คอร์สองตัว
 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
3070๒.๖๖ GHz4 MB๒๘๓๑หรือมากกว่า
3060๒.๔๐ GHz4 MB๒๘๓๑หรือมากกว่า
3050๒.๑๓ GHz2 MB๒๘๓๑หรือมากกว่า
3040๑.๘๖ GHz2 MB๒๘๓๑หรือมากกว่า


โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Extreme Edition

 

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
965๓.๗๓ GHz๑๐๖๖ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
955๓.๔๖ GHz๑๐๖๖ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า

 

Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์รุ่น Extreme 4

ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
๓.๗๓ GHz๑๐๖๖ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® D

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
960๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
950๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
945๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
940๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
935๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
9303 GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
920๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
๙๑๕ (sSpec SL9KB เท่านั้น)๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz4 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
840๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
8303 GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
820๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2x1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า

 

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®4โปรเซสเซอร์

หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
672๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
670๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
662๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
661๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
651๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
641๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
6313 GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
571๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
561๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๒๒๑๒หรือมากกว่า

 

หมายเลข Sspec ยังเรียกอีกอย่างว่าหมายเลขข้อมูลจำเพาะ มีการพิมพ์สตริงอักขระห้าตัว (ตัวอย่างเช่น: SL36W หรือ XL2XL) บนโปรเซสเซอร์และใช้เพื่อระบุโปรเซสเซอร์ คุณสามารถค้นหาหมายเลขนี้บนโปรเซสเซอร์หรือบนฉลากที่มาพร้อมกับโปรเซสเซอร์ที่บรรจุกล่องของคุณ

ข้อ ควร ระวัง
โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่กำหนดอาจมีข้อกำหนดที่ไม่รองรับการออกแบบของบอร์ดเดสก์ทอป การใช้งานโปรเซสเซอร์ที่ไม่รองรับอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรืออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของ Intel สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว INTEL ไม่รับผิดชอบใดๆและ INTEL ปฏิเสธการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของ INTEL รวมถึงความรับผิดชอบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงความเหมาะสมหรือการละเมิด