ตัวอย่าง debounce สำหรับบอร์ด Intel® Edison

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006520

12/02/2020

ตัวอย่างนี้ใช้ปุ่มกดแบบไม่ใช้งานเพื่อเปิดไฟ LED เมื่อกดปุ่มจะเป็นการสลับสถานะของ LED เรากำลังใช้รหัสที่ให้มาภายใต้ตัวอย่างสำหรับ Arduino * IDE

ฮาร์ดแวร์

 • โมดูลการคำนวณ Intel® Edison
 • บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *
 • 10 k โอห์มต้านทาน
 • สาย
 • ขนมหมากรุก
 • ปุ่มกดแบบไม่มีใคร

คำ แนะ นำ

 1. ทำให้การเชื่อมต่อกระดานผู้ใช้หลากหลายแพคเพิ่มต่อ Arduino
   
  บอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino *ขนมหมากรุก
  5vแถบบวก
  บริจาคแถบลบ

 2. วาง LED บนเขียง สังเกตว่าขายาวของ LED เป็นบวกและปล่อยให้สั้นลงเป็นค่าลบ ทำการเชื่อมต่อต่อไปนี้
   
  Ledบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduinoขนมหมากรุก
  บวกพิน13 
  ลบ แถบลบ

 3. วางปุ่มกดค้างไว้ในกึ่งกลางของเส้นทางที่มีตัวแบ่งอยู่ด้านล่าง ทำการเชื่อมต่อต่อไปนี้
   
  ปุ่มกดแบบไม่มีใครขนมหมากรุกทานบอร์ดเอ็กซ์แพนชั่น Arduino
  ด้านล่างซ้ายแถบบวก  
  ด้านล่างขวา เชื่อม ต่อ 
   แถบลบเชื่อม ต่อ 
  ด้านขวาบน  Pin 2

 4. เชื่อมต่อ แหล่งจ่ายไฟ และ พอร์ต usb กับ usb บนบอร์ดขยาย Arduino
 5. เปิดARDUINO IDE คลิกเครื่องมือ ≫ บอร์ดและเลือกIntel® Edison
 6. คลิก เครื่องมือ ≫ พอร์ตอนุกรม และเลือกหมายเลข Com ที่บอร์ด Intel® Edison เชื่อมต่ออยู่
 7. คลิกไฟล์ ≫ ตัวอย่าง > 02. Digitalและ Select debounce
 8. คลิกไอคอนอัปโหลด

วงจร

debounce example


หมาย เหตุภาพนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Fritzing*