ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย Intel® ที่เลิกผลิต

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006507

10/09/2021

ผลิตภัณฑ์ไร้สาย Intel® ต่อไปนี้ได้เลิกหรือจะเลิกผลิตตามวันที่การสนับสนุนแบบบริการตนเองที่ระบุไว้ ระบุอะแดปเตอร์ไร้สายของคุณ แล้วตรวจสอบเพื่อดูว่าอะแดปเตอร์ของคุณอยู่ในตารางด้านล่างหรือไม่ ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้วประกอบด้วย:

  • เนื้อหาการสนับสนุนทางเทคนิค คลิกชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาไดเรกทอรีบทความที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดที่มีอยู่ และตัวเลือกการบริการตนเองอื่นๆ
  • ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นได้ที่Intel Support Community
หมาย เหตุตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคําถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบบริการตัวเองอีกต่อไป
คำ เตือน

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ Intel ไม่ประสงค์จะเสนอการอัปเดตใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้ให้ไว้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการทําตลาด การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Intel ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ภายในซอฟต์แวร์

ชื่ออะแดปเตอร์ไร้สายไดรเวอร์ล่าสุดเริ่มการสนับสนุนแบบบริการตนเอง
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Rev. C)Wi-Fi
Bluetooth
31 ธันวาคม 2021
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Rev. C)Wi-Fi
Bluetooth
31 ธันวาคม 2021
Intel® Wireless-N 7265 (Rev. C)Wi-Fi
Bluetooth
31 ธันวาคม 2021
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260Wi-Fi
Bluetooth
31 ธันวาคม 2021
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 สําหรับเดสก์ทอปWi-Fi
Bluetooth
31 ธันวาคม 2021
Intel® Dual Band Wireless-N 7260Wi-Fi
Bluetooth
31 ธันวาคม 2021
Intel® Wireless-N 7260Wi-Fi
Bluetooth
31 ธันวาคม 2021
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160Wi-Fi
Bluetooth
31 ธันวาคม 2021
Intel® Centrino® Advanced-N 6235N/A30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Wireless-N 2230N/A30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Wireless-N 135N/A30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Wireless-N 105N/A30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300N/A30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 สําหรับเดสก์ทอป
N/A30 พฤศจิกายน 2017
แดชบอร์ด Intel® My WiFiN/A14 สิงหาคม 2017
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250N/A16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150N/A16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless-N 2200
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 สําหรับเดสก์ทอป
N/A16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Advanced-N 6230N/A16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Advanced-N 6200N/A16 กันยายน 2016
ระบบไร้สาย Intel® Centrino® N-130N/A16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless N-100N/A16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless-N 1030N/A16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless-N 1000N/A16 กันยายน 2016
Intel® WiFi Link 5300N/A1 มิถุนายน 2016
Intel® WiFi Link 5100N/A1 มิถุนายน 2016
Intel® WiMAX/WiFi Link 5350N/A1 มิถุนายน 2016
Intel® WiMAX/WiFi Link 5150N/A1 มิถุนายน 2016
Intel® WiFi Link 4965AGNN/A31 ธันวาคม 2013
Intel® PRO/Wireless 3945ABGN/A31 ธันวาคม 2013
Intel® PRO/Wireless 2915 ABGN/A31 ธันวาคม 2009
Intel® PRO/Wireless 2200BGN/A31 ธันวาคม 2009