ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย Intel® ที่เลิกผลิต

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006507

10/05/2023

ผลิตภัณฑ์ไร้สายของ Intel® ต่อไปนี้ได้เลิกหรือจะเลิกผลิตตามวันที่ที่มีการสนับสนุนแบบบริการตนเองที่ระบุไว้ ระบุอะแดปเตอร์ไร้สายของคุณ จากนั้นตรวจสอบเพื่อดูว่าอะแดปเตอร์ของคุณอยู่ในตารางด้านล่างหรือไม่ ตัวเลือกการสนับสนุนที่มีอยู่สําหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตแล้วประกอบด้วย:

  • เนื้อหาการสนับสนุนทางเทคนิค คลิกชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อค้นหาไดเรกทอรีบทความที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดที่มีอยู่ และตัวเลือกการบริการตนเองอื่นๆ
  • ขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้รายอื่นได้ที่ Intel Support Community
หมาย เหตุ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ Intel จะไม่ตอบคําถามทางโทรศัพท์ แชท ฟอรัมการสนับสนุนของชุมชน หรืออีเมลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบบริการตัวเองอีกต่อไป
คำ เตือน

เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ Intel ไม่ประสงค์จะเสนอการอัปเดตใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้ให้ไว้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการทําตลาด การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Intel ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ภายในซอฟต์แวร์

ชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย ไดรเวอร์ล่าสุด เริ่มการสนับสนุนแบบบริการตนเอง

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

ชุดเดสก์ท็อป Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

Wi-Fi

Bluetooth

31 ธันวาคม 2023
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

Wi-Fi

Bluetooth

31 ธันวาคม 2023
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Rev. C) N/A 31 ธันวาคม 2022
Intel® Dual Band Wireless-N 7265 (Rev. C) N/A 31 ธันวาคม 2022
Intel® Wireless-N 7265 (Rev. C) N/A 31 ธันวาคม 2022
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 N/A 31 ธันวาคม 2022
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 สําหรับเดสก์ทอป N/A 31 ธันวาคม 2022
Intel® Dual Band Wireless-N 7260 N/A 31 ธันวาคม 2022
Intel® Wireless-N 7260 N/A 31 ธันวาคม 2022
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160 N/A 31 ธันวาคม 2022
Intel® Centrino® Advanced-N 6235 N/A 30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Wireless-N 2230 N/A 30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Wireless-N 135 N/A 30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Wireless-N 105 N/A 30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300 N/A 30 พฤศจิกายน 2017
Intel® Centrino® Advanced-N 6205
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 สําหรับเดสก์ทอป
N/A 30 พฤศจิกายน 2017
แดชบอร์ด Intel® My WiFi N/A 14 สิงหาคม 2017
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 N/A 16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 N/A 16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless-N 2200
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 สําหรับเดสก์ทอป
N/A 16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Advanced-N 6230 N/A 16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Advanced-N 6200 N/A 16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless N-130 N/A 16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless N-100 N/A 16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless-N 1030 N/A 16 กันยายน 2016
Intel® Centrino® Wireless-N 1000 N/A 16 กันยายน 2016
Intel® WiFi Link 5300 N/A 1 มิถุนายน 2016
Intel® WiFi Link 5100 N/A 1 มิถุนายน 2016
Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 N/A 1 มิถุนายน 2016
Intel® WiMAX/WiFi Link 5150 N/A 1 มิถุนายน 2016
Intel® WiFi Link 4965AGN N/A 31 ธันวาคม 2013
Intel® PRO/Wireless 3945ABG N/A 31 ธันวาคม 2013
Intel® PRO/Wireless 2915 ABG N/A 31 ธันวาคม 2009
Intel® PRO/Wireless 2200BG N/A 31 ธันวาคม 2009