โปรเซสเซอร์ที่รองรับสำหรับบอร์ดเดสก์ทอป Intel® D915GUX

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006506

30/09/2019

Intel® Desktop Board D915GUX สนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel®โปรเซสเซอร์เดียวในซ็อกเก็ต LGA775 ดูตารางด้านล่างสำหรับรายการทั้งหมดของโปรเซสเซอร์ที่รองรับ

โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะตามประเภทและความเร็วที่ได้รับอาจมีข้อกำหนดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบบอร์ดเดสก์ทอป การใช้โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนสามารถส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดเดสก์ทอปหรือโปรเซสเซอร์หรือลดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างไม่เหมาะสม

ตระกูลโปรเซสเซอร์หมายเลขโปรเซสเซอร์ความเร็วโปรเซสเซอร์ความถี่บัสของระบบขนาดแคช L2เวอร์ชั่น BIOS
Intel® Pentium®4660๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๑หรือมากกว่า
650๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๑หรือมากกว่า
640๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๑หรือมากกว่า
6303 GHz๘๐๐ MHz2 MB๐๔๐๑หรือมากกว่า
570J๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
560J๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
560๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
551๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๙๑หรือมากกว่า
550J๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
550๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
541๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๙๑หรือมากกว่า
540J๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
540๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
5313 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๙๑หรือมากกว่า
529 j3 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
5303 GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
524๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๗หรือมากกว่า
521๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๓๙๑หรือมากกว่า
520J๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๘๓หรือมากกว่า
520๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz1 MB๐๒๐๙หรือมากกว่า
515J๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๒๔๔หรือมากกว่า
515๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๒๔๔หรือมากกว่า
511๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz1 MB๐๔๗๕หรือมากกว่า
Intel® Celeron® D346๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
345J๓.๐๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
340 j๒.๙๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
336๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
335 j๒.๘๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
330J๒.๖๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
326๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
325 j๒.๕๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๒๘๓หรือมากกว่า
320๒.๔๐ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๔๖๙หรือมากกว่า
315๒.๒๖ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๔๗๕หรือมากกว่า
310๒.๑๓ GHz๕๓๓ MHz๒๕๖ KB๐๔๗๕หรือมากกว่า