การต่อบริการสำหรับ Intel®ซ่อมแซมในสถานที่สำหรับเซิร์ฟเวอร์

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000006504

12/11/2018

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยุติการผลิต (PDF)PDF icon
การซ่อมแซม Intel®ในสถานที่สำหรับเซิร์ฟเวอร์เป็นบริการซ่อมฮาร์ดแวร์ในโรงแรมที่จัดมาให้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Intel®กล่องสีขาว บริการนี้ยกเลิกการผลิตใน๒๐๑๓ คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตรายละเอียดในเอกสาร

ขนาดไฟล์:๘๓ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

Intel® Server Component Extended Warranty ยังคงมีอยู่ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Intel® Server Component Extended Warranty